<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 7

Telekommunikasiedienste

Module 16

Telkomdienste

Telkom, wat verantwoordelik is vir Suid-Afrika se telefoonnetwerk, bied ‘n verskeidenheid van telekommunikasiedienste aan. Hierdie semi-staatsonderneming bied nie alleen dienste aan wat in die huidige behoeftes van die land voorsien nie, maar ook besig is om te werk aan toekomstige behoeftes.

Daar is talle telefoniese dienste vir die gewone verbruiker. Voor in elke telefoongids is daar ‘n lys van produkte en dienste wat Telkom aan verbruikers beskikbaar stel.

Vir sakeondernemings en besighede, klein en groot, is daar ook ‘n verskeidenheid produkte en dienste beskikbaar. Vir die doeleindes van hierdie leereenheid kyk ons slegs na ‘n paar van die dienste wat op tegnologiese gebied sake aansienlik vergemaklik.

Telkom bied digitale verbinding met groter bandwydte (ISDN Basic Rate), meer spoed en vinniger toegang tot die Internet as ‘n gewone telefoonlyn. Dit ondersteun ‘n verskeidenheid dienste soos spraak- en videotelefone, videokonferensies, faks, data- en beeldoordrag.

1.outobankgeriewe

a) TelkomEDI (Electronic Data Interchange)

Hierdie stelsel maak dit vir besighede moontlik om elektronies inligting en besonderhede met hul handelsvennote elders in die land, en selfs die wêreld, uit te ruil. Dit skakel onproduktiewe en tydrowende papierwerk uit terwyl dit hoogs winsgewende voordele inhou.

Bestellings en fakture hoef nie gepos te word nie. Dit versnel die handelssiklus en gevolglik ontvang besighede hulle geld baie vinniger.

Geweldig baie tyd word bespaar en minder personeel is nodig om die administratiewe en boekhoudingstake van die onderneming te doen.

b) CyberTrade

Die Internet word gebruik om vinnige en veilige finansiële transaksies tussen besighede en tussen besighede en verbruikers uit te voer.

Koop- en verkooptransaksies word elektronies gedoen. Met ander woorde, daar word op ‘n veilige manier op die Internet handel gedryf. Kooptransaksies word elektronies geprosesseer met inbegrip van oorskakeling na banke vir magtiging en betaling.

Weer eens word baie tyd bespaar, en ‘n kleiner personeel kan baie doeltreffend funksioneer.

c) Video- en Telekonferensies

Met behulp van telefoniese en videoverbindings kan vergaderings met persone op ander plekke gehou word.

Hierdie diens maak dit moontlik vir sakeondernemings om binne sekondes verafgeleë stede en dorpe te bereik en besigheid te doen.

Besluite kan baie vinniger geneem word, reiskoste word bespaar, en die ongerief om lang afstande te reis, word uitgeskakel.

Dit word beskou as die vinnigste manier om in vandag se tegnologie-gedrewe wêreld besigheid te doen.

d) Telefoonkonferensies

Hierdie diens verskaf ‘n eenvoudige en doeltreffende manier om sake met kliënte, verskaffers of personeel te bespreek. Tot sewe persone kan gelyktydig hierdie diens gebruik.

e) Faks-dienste

  • Fakse word ontvang en gestoor 24-uur per dag wanneer die fakslyn beset of buite werking is. Faksboobskappe kan herwin word indien nodig.
  • Een faksboodskap kan na honderde en selfs duisende nasionale en internasionale bestemmings gestuur word. Ure van kosbare tyd word in die proses bespaar.
  • Een faks- en dokumentnommer word aan kliënte beskikbaar gestel om hulle te voorsien van bygewerkte inligting tot dokumente en brosjures. Die kliënt skakel die faksnommer en herwin die dokumente deur die stemboodskappe te volg.

f) Telkom Internet- Satelliet

Deur middel van satellietverbinding kan gewone besighede en huishoudings regoor die land wat nie toegang tot die web per gewone telefoonlyn het nie, per satelliet toegang tot die Internet verkry.

‘n Satellietskottel word geïnstalleer wat vinniger en meer betroubare tweerigting-kommunikasie moontlik maak.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FINANSI Ë LE KENNIS EN VAARDIGHEDE Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
3.3 die belangrikheid van administrasie in die bestuur van ‘n sakeonderneming bespreek;
3.4 die gebruik van tegnologie in telekommunikasiedienste (bv. selfone) en finansiële transaksies (bv. OTM, internet) in die verbetering van administrasie, kommunikasie en toegang tot inligting bespreek.

Memorandum

Telkomdienste

  • Leerders raadpleeg die geelbladsye van die telefoongids waar al Telkom se dienste verduidelik word. Hulle doen verslag in die klaskamer.
  • Die webblad van Telkom kan ook geraadpleeg vir diegene wat toegang tot die Internet het. Die webadres is www.telkom.co.za.
  • Die stof in die module word met die leerders bespreek.

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11024/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask