<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 7

Uitdrukking en kommunikasie

Module 5

Om die gebruik van instrumente in westerse musiek te ondersoek

Musiek

I nleidend

Kan jy enkele voorbeelde noem waarvoor musiekinstrumente gebruik word?

Uit hierdie voorbeelde kan jy aflei dat die primêre doel van musiekinstrumente is om klank te produseer en musiek te maak!

Onthou jy nog die ghommatrom?

Wat is die doel, funksie en rol van die ghommatrom?*

Maar hoe word die trom in ander musiekkulture gebruik?

Die funksie en rol van instrumente varieer van tydstip tot tydstip, area tot area en kultuur tot kultuur. Ons gaan in hierdie module ondersoek instel na die doel, funksie en rol van instrumente (spesifiek ook die trom) in:

 1. Westerse musiek ( klassieke musiek)
 2. Tradisionele musiek (Indiese musiek)
 3. Inheemse musiek (Afrika-musiek)

Aktiwiteit 1:

Om die gebruik van instrumente in westerse musiek te ondersoek

[lu 4.3]

Stap 1

Die opvoeder sal ‘n kort gedeelte van SYMPHONIE FANTASTIQUE (1829) DEEL IV van Hector Berlioz aan jou voorspeel.

Omkring die korrekte moontlikhede:

 • Watter tipe orkes is dit?
Rock Jazz Simfonie Pop
 • Watter tipe instrumente kan jy onderskei?
Strykers Houtblasers Koperblasers Slagwerk

Stap 2

Die opvoeder sal agtergrond inligting gee omtrent die komposisie, sowel as die komponis. Luister goed en beantwoord dan die volgende vrae.

 • Wat is ‘n simfonie?
 • Wat is ‘n programsimfonie?
 • Waarvoor was Berlioz veral bekend?
 • Noem een tipiese kenmerk van die Romantiek.
 • Wat is die tema van hierdie simfonie?

Stap 3

Luister (meer as een maal!) na kort gedeeltes uit die onderskeie dele van die simfonie en beantwoord die vrae. Julle kan ook in groepies werk

D eel ii

 • Watter geleentheid word beskryf deur die musiek?
 • Hoe weet jy dit?
 • Watter instrumentegroep vorm die basis van die orkes?
 • Watter instrument verleen ‘n “feëagtige” gevoel?

D eel iiI

 • Watter toneel word hier uitgebeeld?
 • Uit watter instrumentegroep sou jy kies om die skaapwagters se fluite uit te beeld?
 • Watter instrumente gebruik die komponis?
 • Wat is die belangrikste funksie van die houtblasers?
 • Watter rol/le neem die strykers aan?

D eel iV

 • Watter instrument/instrumentegroep is hier veral pertinent?
 • Hoe ervaar jy hierdie musiek? Gee byvoeglike naamwoorde om dit te beskryf.
 • Waarvoor is koperblasers aanvanklik (nog voor die simfonie-orkes) gebruik?
 • Waarom?
 • Beskryf die funksie van die koperblasers.
 • Beskryf die funksie van die slagwerkinstrumente.

Aktiwiteit 2:

Om die gebruik van instrumente in tradisionele musiek te ondersoek: indiese musiek

[lu 4.3]

Stap 1

Luister na die musiek en beantwoord die volgende vrae:

 • Is die musiek bekend aan jou?
 • Waaraan laat die musiek jou dink of waar dink jy sal jy hierdie tipe musiek hoor?
 • Hoeveel instrumente hoor jy?
 • Beskryf in jou eie woorde wat jy dink die funksie van elke instrument is.
 • Kan jy enige patrone hoor m.b.t. melodie, ritme en vorm?
 • Dink jy die melodie is spesifiek so gekomponeer (m.a.w. alles noot vir noot neergeskryf) of is daar baie improvisasie?

Stap 2

T uiswerk/navorsing

Versamel prente en artikels wat verband hou met die Indiese tradisies (klere, kos, instrumente, materiaal, kuns, maskers ens.) en plak dit in jou leerderjoernaal. As jy video opnames kan maak van programme op televisie kan jy dit gerus aan die res van die klas voorspeel.

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask