<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 6

Regte en verantwoordelikhede

Module 9

Menswaardigheid in verskeie gelowe in suid-afrika

Menswaardigheid en respek vir mekaar is so belangrik dat dit in ons land se handves neergeskryf is: “ menswaardigheid, die bereiking van gelykheid en die bevordering van menseregte en vryheid ”.

Ons het ‘n handves wat kulturele en geloofsverskille (diversiteit) erken. Die fondament waarop alle godsdienste gebou is, is die intensie om goed te doen. Hierdie baie belangrike waarde help alle mense om so te lewe dat hulle mekaar kan help en respekteer.

Soos julle reeds in grade 4 en 5 geleer het, het Suid-Afrika ‘n ryk verskeidenheid van verskillende gelowe en godsdienste. Ons kom dikwels mense teë wat ander klere dra as die normale kleredrag, byvoorbeeld ‘n non in haar wit en swart nonnekleed, of ‘n Joodse seun wat ‘n klein hoedjie ( kippa of yarmulka ) op sy kop het of miskien ‘n Moslem-meisie met ‘n sjaal ( hijab ) wat haar hare bedek. Dit is belangrik vir ander om so ‘n persoon te respekteer, maar ook om te weet waarom so ‘n persoon hierdie spesiale klere dra en wat hulle daarmee sê. ‘n Mens behoort glad nie vir so ‘n persoon te lag of hom/haar te terg nie. Jy tas daardeur sy menswaardigheid aan, maar wys ook terselfdertyd jou eie onkunde.

Aktiwiteit 1:

Om aktiwiteite oor verskillende geloofsgroepe uit te voer

[lu 2.5]

Klasopdrag

Stap een:

  1. Alle leerders word aangemoedig om foto’s of prente klas toe te bring waarop ‘n sekere godsdiens of geloof deur kleredrag uitgebeeld word.

b) Sorteer met behulp van die opvoeder en kundige maats die prente in verskillende geloofsgroepe.

c) Leerders wat kundig is oor ‘n spesifieke geloof, moet veral aangemoedig word om hulle kennis met die klas te deel.

d) Maak ‘n collage op ‘n groot plakkaat wat julle dan teen die bord vassit.

e) Onthou om die opskrifte van die verskillende gelowe by die toepaslike prente te skryf.

Stap twee:

  • Maak ‘n kolom langsaan op die swartbord en beskryf kortliks die kleredrag van elke geloofsgroep wat julle geïdentifiseer het.

Aktiwiteit 2:

Om ‘n brief te skryf oor respek vir ander se gelowe

[lu 2.5]

Individueel

Jy het gesien ‘n maat lag vir ‘n non wat oor die pad loop. Skryf ‘n kort briefie op jou e-pos om vir jou maat te verduidelik waarom die non so aantrek en wat daar in ons grondwet staan om te sorg dat almal se godsdiens of geloof gerespekteer moet word.

Wenk:

Bring gerus ‘n plakkaat met die land se Handves van Menseregte op die klasmuur aan.

Aktiwiteit 3:

Om ander persone se beskouings te respekteer

[lu 2.5]

Individueel

Lees die onderstaande sinne deur en dink waarom jy dinge wat jou maats se ouers hulle nie toelaat nie, moet respekteer.

a) Mose Levin mag nie hamtoebroodjies eet nie.

b) Sannie Bantjies mag nie op Sondae hokkie speel nie.

c) Shareen Shariek mag nie bedags eet in die maand van Ramadaan nie,

d) Jan Swanepoel moet elke Sondag Sondagskool toe gaan voordat hy mag gaan speel.

Stap een:

Aan watter geloof behoort die kinders hierbo genoem?

a)

b)

c)

d)

Stap twee:

  • Hoe moet ek verduidelik dat hierdie persone gerespekteer moet word as een van my maats hulle terg?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELING Die leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 nadink oor eie toepassing van kinderregte soos uiteengesit in die Suid-Afrikaanse grondwet;
2.2 die belangrikheid van ’n nasiebouprogram wat met ’n nasionale dag gepaardgaan, bespreek en evalueer;
2.3 die uitwerking van geslagstereotipering, seksisme en mishandeling op persoonlike en sosiale verhoudings bespreek;
2.4 die betekenis en persoonlike en sosiale belangrikheid van belangrike stadiums in die individu se lewe in ’n verskeidenheid kulture vertolk;
2.5 menswaardigheid in ’n verskeidenheid gelowe in Suid-Afrika bespreek.

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11001/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask