<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 4

Hulpbronne en dienste in ‘n nedersetting

Module 19

Vullisverwydering en herwinning

Vullisverwydering

Die vullis in jou omgewing sluit nie net vaste afvalstowwe in jul vuilgoeddromme in nie, maar ook riool. Rioolwater bevat gevaarlike kieme en dit kan nie in riviere, mere of die see beland sonder dat dit gesuiwer is nie. Dit sal ‘n baie nadelige uitwerking op die dier- en plantlewe hê. Daarom word rioolwater by waterwerke gesuiwer.

Vaste vullis kan ‘n groot probleem raak as dit nie op ‘n gereelde basis verwyder word nie.

Hoe gereeld kom die vulliswa by jou huis verby?

Waarheen word hierdie vaste afval geneem en wat word daarmee gedoen?

Aktiwiteit 1

Om uit te vind hoe vaste afval verwerk word [lu 3.1]

Kyk of julle met voorstelle kan kom hoe om suksesvol van vaste afval ontslae te raak sonder om die omgewing te besoedel. Onthou, die afval sluit plastiek (wat nie verrot nie) in.

Hoewel die meeste vaste afval na vullishope geneem word waar dit verbrand of begrawe word, is dit nie altyd die beste uitweg nie.

Herwinning

Aktiwiteit 2

Om na aanleiding van die sketse die voorbeelde van vullis in die meegaande tabel te sorteer [lu 1.2]

Sorteer die artikels hierbo onder die volgende hofies.

Herwinbaar Nie-herwinbaar

Kan jy dalk nou met ‘n voorstel kom oor hoe vaste afval in ons huise hanteer behoort te word?

Interessante feite oor die omvang van die vullisverwyderingsdienste van stad Kaapstad.

Die Stad Kaapstad se taak ten opsigte van vullisverwydering .

Die Stad Kaapstad bestuur die gebied van Bloubergstrand af tot by Gordonsbaai . Die 3,2 miljoen inwoners tesame met die fabrieke en sakeondernemings se afval word van 660 000 dienspunte na ses groot stortingsterreine geneem – 1,5 miljoen ton vullis jaarliks ! Dié hoeveelheid groei jaarliks met 6 % . Die stedelike bevolking het egter die afgelope paar jaar met 3,5 % gegroei , wat beteken dat die mense jaarliks meer vullis per huishouding oplewer .

Navorsing het getoon dat gegoede mense weekliks 25 kg vullis per huis genereer, arm mense 15 kg per huis, en die heel armstes in plakkersgemeenskappe 8 kg per huis.

In Suid-Afrika word ongelukkig baie min huisafval herwin . Huishoudings in Europa en die VSA genereer meer huisafval per gesin, maar herwin gelukkig ook baie daarvan.

Onthou: hoe meer herwin word, hoe minder vullis is daar waarvan ontslae geraak moet word.

Assessering

LEERUITKOMS 1: AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

1.2 inligting uit bronne onder hofies organiseer.

LEERUITKOMS 3: VERKENNING VAN VRAAGSTUKKE

Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

3.1 vraagstukke kan identifiseer wat met hulpbronne en dienste in spesifieke kontekste gepaardgaan.

Memorandum

V ullisverwydering

Vullisgate (hersirkulering – ontbinding)

Questions & Answers

The eyes of some reptiles are sensitive to 850 nm light. If the minimum energy to trigger the receptor at this wavelength is 3.15 x 10-14 J, what is the minimum number of 850 nm photons that must hit the receptor in order for it to be triggered?
razzyd Reply
A teaspoon of the carbohydrate sucrose contains 16 calories, what is the mass of one teaspoo of sucrose if the average number of calories for carbohydrate is 4.1 calories/g?
ifunanya Reply
4. On the basis of dipole moments and/or hydrogen bonding, explain in a qualitative way the differences in the boiling points of acetone (56.2 °C) and 1-propanol (97.4 °C), which have similar molar masses
Kyndall Reply
Calculate the bond order for an ion with this configuration: (?2s)2(??2s)2(?2px)2(?2py,?2pz)4(??2py,??2pz)3
Gabe Reply
Which of the following will increase the percent of HF that is converted to the fluoride ion in water? (a) addition of NaOH (b) addition of HCl (c) addition of NaF
Tarun Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11083/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask