<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Op reis deur ons land?

Module 1

Mense van suid-afrika

Ons mense se eetgewoontes

Julle het nou geleer van al die verskillende provinsies in ons land. Ons mense hou van verskillende soorte kos. Hier volg ‘n paar voorbeelde:

Die Maleiers is baie lief vir kerrie. Hulle maak graag kerriekos soos bobotie, kerriehoender en samoesas.

Die Vrystaters is bekend vir hulle pap, mielies en wors.

Die Kapenaars braai graag snoek en bedien dan saam daarmee patats, growwe brood en druiwekonfyt.

Die Xhosas hou baie van krummelpap.

Stel ‘n spyskaart met verskillende soorte kos saam sodat daar ietsie vir al die verskillende mense is. Versier die spyskaart met tradisionele patrone. Die mense moet sommer baie lus kry vir die kos.

(Gebruik ‘n A4-karton waarop jy jou spyskaart kan maak.

Teken slegs 'n prent van jou gesig in ‘n raam. Let op hoe jou gelaatstrekke (hoe jy lyk) verskil van dié van ander mense.

Die mense van Suid-Afrika verskil. Ons staan ook bekend as die reënboognasie . Jy wonder seker hoekom sê ons so. Wel, 'n reënboog het mos baie verskillende kleure. So is daar in ons land ook baie verskillende mense. Het jy al gesien hoe mooi is die reënboog? Wanneer ons respek het vir mekaar se taal, kultuur, gebruike, tradisies en geloof, kan ons ook 'n baie mooi en spesiale nasie vorm.

 • Kom ons gesels 'n bietjie oor al die verskille.

Dit is mos baie moeilik om iemand te verstaan as jy nie sy taal ken nie. In Suid-Afrika het ons 1 1 amptelike tale. Gelukkig hoef ons darem nie al die tale te kan praat nie, maar ons gaan tog 'n paar sinnetjies leer.

Kyk of jy die volgende kan verstaan:

 • Ngubani igama lakho?

(Wat is jou naam?)

 • Ngubani ifani yakho?

(Wat is jou van?)

 • Uhlala phi?

(Waar bly jy?)

Groepwerk :

 • Bespreek wat julle sal doen as julle mekaar se taal nie verstaan nie.
 • Dramatiseer ‘n toneeltjie waar een persoon 'n ander "taal" praat. (Mimiek) Bespreek hoe julle voel as jy nie kan verstaan wat die persoon probeer sê nie.
 • Bespreek watter probleme daar kan ontstaan en hoe julle dit sal oplos.
 • Gaan gesels met ander maats in jou skool wat 'n ander taal praat.
 • Kyk of hy/sy vir jou 'n paar nuwe woorde kan leer.

Beantwoord nou die volgende vrae :

 • Hoe het die ander taal vir jou geklink?
 • Was dit vir jou maklik om 'n paar nuwe woorde te leer?
Ja Nee

Ons gaan nou in ander tale probeer tel.

een twee drie vier vyf
one two three four five
in ye zimbini zintathu zine zintlanu
 • Teken twee maats wat met mekaar gesels.
 • Werk in groepe: Nooi iemand van ‘n ander kultuur na jul klas. Rig ‘n uitnodiging aan hom / haar op ‘n mooi kaartjie.

Bespreek watter vrae julle graag vir julle besoeker wil vra. Onthou: taal, godsdiens, gebruike, ens.

 • Kies die beste vrae. Maak nou ‘n finale lys van vrae wat julle as klas gaan vra. Bespreek wie watter vraag vra.

Teken in elke blokkie iets waarvandaar in ons volkslied gesing word:

Ons volkslied

Onderhoudsvrae

 1. Waar het u grootgeword? Hoe het u huis gelyk en hoeveel mense het daar gewoon?
 2. Hoe word die kinders se name gekies?
 3. Vertel ons van 'n tradisionele troue.
 4. Van watter soort kos hou julle mense die meeste?
 5. Het julle 'n tradisionele kleredrag? Indien wel, vertel ons meer daarvan.
 6. Wat is die algemene geloof van julle kultuur? Wys vir ons ‘n tradisionele dans.
 7. Watter rol speel musiek en dans in julle lewe?
 8. Wat het die afgelope jare verander en wat het nog dieselfde gebly?

(Leer ‘n eenvoudige dansie aan. )

Laat haar/hom welkom en tuis voel.

Skryf 'n kort briefie aan julle besoeker om haar/hom te bedank. Vertel haar/hom wat julle van haar/sy tradisies en kultuur geleer het.

ASSESSERINGSTANDAARDE(LU’s)
LEWENSORIËNTERING LU 2
SOSIALE ONTWIKKELING: Die leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede, asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.3 die rol bespreek wat aanvaarding, om te gee, vergifnis en om te deel in gesonde sosiale verhoudings, speel.
KUNS EN KULTUURLU 2
REFLEKSIE Die leerder is in staat om krities en skeppend oor kuns- en kultuurprosesse, -produkte en –style in die konteks van die verlede en die hede te besin.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 ( dans ) – identifiseer hoe gevoelens en gemoedstemming deur middel van die liggaam en gesig, asook die gebruik van energie en die keuse van bewegings, uitgedruk word.
LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur te ontleed en te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.3 ( drama ) – die stem, gebare en liggaamsvorms gebruik om gevoelens en gedagtes uit te druk.

Memorandum

 • Bespreek oor hoe ons respek vir ander moet hê en waarom.
 • Bespreek en wys prente van die bevolkingsgroepe.
 • Nooi iemand wat u ken en wat graag vir die leerders meer van hulle kultuur sal wil vertel na die klas, of doen dit saam in graad-verband.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11106/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask