<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 1

By die skool

Module 2

Ek is trots op my skool

Bespreek: Wat doen die kinders?

My skool

  • So lyk my skool.
  • So lyk ons speelgronde.

So lyk my skoolvlag.

  • Ek kan dink!

Ons het nie net in die skool en in die klas reëls nodig nie. Ons het reëls ook in baie ander plekke nodig. Verdeel in groepe en kyk of julle kan dink aan ander plekke waar ons ook reëls nodig het. Kan jy ‘n paar reëls opnoem?

  • Bespreek: Wat is alles verkeerd in die prentjie?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
lewensoriënteringLU 2
SOSIALE ONTWIKKELING :Die leerder kan begrip toon van en ‘n verbintenis maak tot konstitusionele regte en verantwoordelikhede en toon sensitiwiteit vir verskillende kulture en godsdienste.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 klaskamerreëls opstel en skoolreëls verduidelik en sê waarom dit gehoorsaam moet word;
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELINGDie leerder kan verworwe lewensvaardighede gebruik om persoonlike potensiaal te bereik en uit te leef om doeltreffend te reageer op uitdagings in die lewe.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.3 verskillende emosies toon en identifiseer, insluitend respek vir lewende dinge;3.5 die veranderde omgewing van klas en skool hanteer (Opvoeder se aantekeninge).
AARDRYKSKUNDELU 2
GEOGRAFIESE KENNIS EN BEGRIPDie leerder kan geografiese en omgewingskennis en -begrip demonstreer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 sy eie ervaring van ‘n plek beskryf en dit vergelyk met iemand anders se ervaring van ‘n soortgelyke of ander plek;2.5 eie voorkeure en afkeure van ‘n plaaslike plek of gebied beskryf (Opvoeder se aantekeninge).
GESKIEDENISLU 1
HISTORIESE ONDERSOEKDie leerder kan ondersoekvaardighede gebruik om die verlede en hede te ondersoek.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 stories uit die verlede oorvertel en met begeleiding kort sinne oor die verlede skryf, prente teken, modelle maak en toneelspeel (Opvoeder se aantekeninge).
LU 2
HISTORIESE KENNIS EN BEGRIPDie leerder kan historiese kennis en begrip toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 eie en ander mense se ervarings in die verlede en die hede bespreek.

Memorandum

Neem die leerders op ‘n besigtigingstoer deur die skool en die skoolterrein. Indien moontlik, kan hulle selfs buite die skoolterrein stap. die leerders moet ‘n prent van die skool en die skoolterrein teken. Met behulp van hulle tekeninge moet hulle dan die skool en die terrein aan die res van die klas verduidelik. Help die leerders om hulle verskillende beskrywings met mekaar te vergelyk

Hou ‘n klasbespreking oor die dinge omtrent die skool en omgewing waarvan die leerders hou en nie van hou nie. Elkeen moet minstens een ding noem waarvan hy/sy hou en een waarvan hy/sy nie hou nie. Kan hulle iets doen omtrent die dinge waarvan hulle nie hou nie? (bv. rommel optel en die skoolterrein netjies hou) (Aard. 2.2).

Die leerders moet hulle skoolvlag teken.

Kleur die SA vlag in.

Poog om die leerders een of twee skoolreëls per dag te leer. Deel die klas in groepies van vyf in. Hulle moet dink aan ander plekke waar reëls nodig is, bv. verkeersreëls of huisreëls. Laat hulle voorbeelde van sulke reëls noem. Hoekom is reëls nodig? Laat een leerder in elke groep terugrapporteer (LO 2.1).

Die leerders kan nou in ‘n klasbespreking besluit wat hulle eie klasreëls is. (Die opvoeder help waar nodig). Dit sal hulle help om die reëls makliker te onthou en verantwoordelikheid vir hulle optrede te aanvaar. Plak die belangrikste reëls in die klas op (LO 1.2).

Leerders moet in die klas iets interessants vertel wat gebeur het terwyl hulle in pre-primêr/kleuterskool was of voor hulle skool toe gekom het. Hulle moet ook onderhoude voer met hulle ouers / grootouers oor iets interessants uit hùlle skooldae. Vergelyk die stories en bespreek die verandering wat in skole plaasgevind het (Gesk. 1.2, 2.1).

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11102/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede' conversation and receive update notifications?

Ask