<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Die aarde en daarbuite

Gesteentes

Opvoeders afdeling

Memorandum

  • Vind meer uit:

Gebruike van leiklip

  • Tuinpaadjies
  • Stoepteëls, ens.

Gebruik van marmer

  • Kombuisoppervlaktes
  • Grafstene, ens.Opdrag 6:
Sedimentêr Metamorfies
Word nuut gevorm uit rotse of reste van lewende organismes wat gevrek het. Bestaande gesteentes wat weens druk of hitte verander.
Sagter Harder

Leerder afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om metamorfiese gesteentes as ‘n vorm van gesteente te kan bespreek [lu 2.1]

  • Metamorfiese gesteentes is gesteentes wat reeds bestaan het en dan as gevolg van groot druk of hitte verander. Hierdie metamorfose of verandering neem BAIE lank om plaas te vind, aangesien die rots op ‘n sekere diepte onder die aardkors moet wees, waar dit aan uiterste hitte en druk blootgestel kan word. Daarna kan daar maklik 100 miljoen jaar verloop voordat die aardoppervlak so verander is deur erosie dat hierdie gesteentes blootgelê word.
  • Leiklip/Leisteen word gevorm a.g.v. baie groot druk wat op reeds bestaande gesteentes uitgeoefen word.
  • Marmer word gevorm a.g.v. die geweldige hitte waaraan bestaande gesteentes blootgestel word.

OPDRAG 6

  • Verduidelik hoe metamorfiese gesteentes en sedimentêre gesteentes verskil.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

LeerkragassesseringKRITERIA 1. 2. 3. 4.
1. Is al drie tipes gesteentes voldoende gedek?
2. Is die belangrikste aspekte uitgelig?
3. Is meer bronne as slegs die module gebruik?
4. Toon die leerder insig in gesteentes?

Assessering

Leeruitkomste 2: Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Assesseringstandaard 2.1: Dis duidelik wanneer die leerder inligting interpreteer.

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 6. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11080/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask