<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Eendag as ek groot is

Module 6

Entrepreneur

Entrepreneur

 • Wanneer jy eendag jou eie besigheid wil begin, moet jy baie seker maak dat die mense jou produk sal wil koop.
 • Skryf neer watter drie produkte jy graag sal wil verkoop.
 • Waarom dink jy sal mense graag jou produk wil koop? Gee twee redes daarvoor.
 • Teken hoe jou produkte gaan lyk.

Maak ‘n advertensie om een van jou produkte te adverteer.

Maak ‘n lysie van wat jy nodig gaan hê om jou produk te maak.

 • Teken prentjies van jou benodighede.

Bereken hoeveel dit jou gaan kos.

 • Skryf die prys langs elke item neer.
 • Voel jy nog opgewonde oor jou produk?
 • ONTHOU, JY MOET SEKER MAAK DAT JY ‘N WINS OP JOU PRODUK MAAK!
 • Gaan gesels met die eienaar van ‘n winkel. Vind ‘n bietjie meer uit hoe sy aankope gedoen word en of dit ‘n winsgewende besigheid is.
 • Merk met 'n kruisie of 'n regmerkie om te sê hoe jy oor jou produkte voel.
1. Ek het meer geleer oor ‘n besigheid.
2. Dit was vir my lekker om navorsing te doen.
3. Dit was vir my baie interessant om met die eienaar van ‘n besigheid te gesels.
4. Daar was baie nuwe produkte op die mark.
5. Ek sou graag eendag my eie besigheid wil bestuur.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
NATUURWETENSKAP LU 1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEKDie leerder in staat om met vertroue te reageer t.o.v. nuuskierigheid oor natuurlike verskynsels en om die verhoudinge te ondersoek en probleme op te los in wetenskaplike-, tegnologiese en omgewingskontekste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 Beplan : die materiaal wat deur die groep gekies is om die groep se plan te kommunikeer gebruik;1.2 Doen : konstruktief aan die aktiwiteit deelneem en die doel daarvan verstaan.
TEGNOLOGIE LU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDE Die leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede met verantwoordelikheid toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 Ondersoek : vind uit oor die historiese konteks wanneer sy of hy ’n probleem, behoefte of geleentheid met betrekking tot strukture, verwerking of stelsels en beheer gegee word;1.2 Ondersoek : vind uit waarom bestaande produkte met betrekking tot ’n probleem, behoefte of geleentheid gepas vir die doel daarvan is;1.4 Maak : verduidelik hoe produkte gemaak gaan word en wat gebruik gaan word om dit te maak;1.5 Maak : maak produkte op ’n veilige manier deur ’n verskeidenheid soorte materiaal te heg/las of saam te voeg;1.6 Evalueer : sterk punte en swakhede van eie en ander se produkte identifiseer.

Memorandum

 • Die leerder kan ‘n beroep kies (trek ‘n kaartjie uit ‘n houer). Hy/sy moet naslaanwerk gaan doen of met iemand daaroor gaan praat en dan mondeling daaroor kom doen in die klas.
 • Vertel vir die klas waarom jy eendag ‘n Entrepreneur wil word.

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11106/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask