<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 1

Storietyd

Module 3

Die rooi hennetjie

Die rooi hennetjie!

  • Knip die prente uit en plak dit op die volgende bladsy:

Die storie van die klein rooi hennetjie

Waar kom ons voedsel vandaan? verbind die prentjies met die korrekte sirkel.

Knip prente van graankosse uit ‘n tydskrif.

Vertel vir jou maat waarvan jy die meeste hou.

Die storie van kos

Julle weet nou dat sekere voedselsoorte van plante kom. Maar hoe groei hierdie plante? Julle opvoeder sal vir julle help om ’n saadjie te plant. Gee jou plantjie water en hou mooi dop wat gebeur. Teken prentjies om te wys hoe hy groei.

Ek plant die saadjie My plantjie ná 4 dae
My plantjie ná 7 dae My plantjie ná 10 dae
My plantjie ná 13 dae My plantjie ná 16 dae

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
lewensoriënteringLU 1
BEVORDERING VAN GESONDHEIDDie leerder kan ingeligte besluite neem oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.4 gevare onderweg skool toe en gepaste voorsorgmaatreëls kan identifiseer.
LU 2
SOSIALE ONTWIKKELING:Die leerder kan begrip van en ‘n verbintenis tot konstitusionele regte en verantwoordelikhede toon, asook sensitiwiteit vir verskillende kulture en godsdienste.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.4 prente uit stories met ‘n morele waarde uit ‘n verskeidenheid van Suid-Afrikaanse kulture, asook uit eie kultuur, kan orden.
GESKIEDENISLU3
HISTORIESE INTERPRETASIEDie leerder kan aspekte van geskiedenis interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 kan reageer op stories oor die verlede (luister na stories en kommentaar lewer).
NATUURWETENSKAPLU1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEKEDie leerder kan met vertroue reageer op nuuskierigheid oor natuurverskynsels en kan verhoudinge ondersoek en probleme oplos in wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskontekste.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ( beplan ) - onafhanklik aan ‘n beplande aktiwiteit deelneem (die selfstandige versorging van ‘n plantjie).
KUNS EN KULTUURLU 1
SKEPPING, INTERPRETASIE EN AANBIEDINGDie leerder kan werk skep, dit interpreteer en aanbied in elk van die verskillende kunsvorms – Dans, Drama, Musiek en Visuele Kunste.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.4 ( drama ) – deur drama reageer op stimuli in stories en speletjies, insluitende die opmaak van ‘n slot vir stories wat deur die opvoeder aangebied word;

Memorandum

Die kinderverhale moenie altyd slegs gelees word nie, maar soms ook aan die klas vertel word. Dit is ‘n baie goeie idee om ‘n spesiale kledingstuk vir storietyd gereed te hê, soos ‘n storiehoed of storiemantel, wat die opvoeder kan aantrek om te wys wanneer dit storietyd is.

Die rooi hennetjie

‘n Kat en ‘n eend en ‘n vark en ‘n rooi hennetjie met haar vyf klein kuikentjies het saam op die plaaswerf gewoon.

Eendag kry die rooi hennetjie drie korrels graan. Sy pik hulle versigtig op en gooi hulle in haar mandjie. Toe hardloop sy so vinnig as sy kan na die kat en die eend en die vark.

“Kloek-kloek, kyk wat het ek gekry. Drie korrels graan. Ek wil die graan saai, maar die grond is te hard. Wie sal my help om die grond te spit?” vra die rooi hennetjie.

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11102/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede' conversation and receive update notifications?

Ask