<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 4

Organisasie en bestuur

Module 7

Wat is ‘n organisasie?

Dis reg. Ons kan “ ORGANISASIE ” spel deur al elf letters te gebruik!

Nou kom ons by die maklike deel…. Wat is ‘n organisasie?

Aktiwiteit 1

Om ‘n organisasie te definieer [lu 3.1]

A. Groepwerk

Gesels in jul groepe en kyk of julle ‘n kort definisie vir ‘n organisasie kan skryf.

Hou nou ‘n kort klasbespreking oor almal se bydraes en formuleer ‘n klasdefinisie.

Behoort jy aan enige organisasies?

Indien ja, hoeveel mense behoort aan hierdie organisasie?

Behoort jou ouers / familie aan enige organisasies?

B. Hier volg ‘n paar voorbeelde van organisasies:

 1. O uer- en Onderwysersvereniging
 2. Raad van Verteenwoordigers
 3. G ereformeerde Kerk
 4. A NC
 5. N asionale Krieketraad
 6. I nstituut vir Dwelmverslawing
 7. S enior Burgers-Hulpfonds
 8. A artappelprodusente Vereniging
 9. S uid-Afrikaanse Lugdiens
 10. I nternasionale Rugbyraad
 11. E landspark Laerskool

Ek is seker jou begrip van die term “organisasie” raak al beter.

Aktiwiteit 2

Om oor die eienskappe van ‘n organisasie na te dink [lu 3.1]

C. Deur nou die lys met voorbeelde in gedagte te hou, kyk of julle in jul groepe ‘n paar eienskappe van ‘n organisasie kan neerskryf:

Kyk of julle die volgende eienskappe op julle lys het:

‘n ORGANISASIE is ‘n groepering van mense wat…

gewoonlik dieselfde voel oor ‘n spesifieke saak;

‘n gemeenskaplike doel voor oë het ( ‘n doel wat vir almal geld);

volgens spesifieke reëls en regulasies funksioneer, en

‘n eie unieke naam het.

D. Gebruik nou alle inligting wat jy sover oor ‘n ORGANISASIE versamel het en bespreek die volgende stelling krities (m.a.w. sê of dit waar of onwaar is en gee redes vir jou antwoord):

“My gesin is ‘n organisasie.”

E.gevallestudie

MY SKOOL - ‘N ORGANISASIE

Aktiwiteit 3

Om oor jou skool as organisasie te dink [lu 3.2]

Beantwoord die volgende vrae oor jou skool as ‘n organisasie.

 • Wat is die naam van die organisasie?
 • Hoeveel mense behoort aan die organisasie?
 • Wat is die hoofdoel van die organisasie?
 • Hoeveel lede behoort aan die organisasie?
 • Bestaan daar reëls binne die organisasie?
 • Wat gebeur indien die lede die reëls oortree?
 • Hoe voel jy as die organisasie op ‘n spesifieke terrein presteer?

F. Organisasie / Grondwet

Die reëls waarbinne ‘n organisasie funksioneer, word die KONSTITUSIE of GRONDWET genoem. Die grondwet sluit die volgende in:

 • die naam van die organisasie;
 • wat die organisasie probeer bereik;
 • wie almal lede van die organisasie mag wees;
 • hoe gereeld vergaderings gehou moet word;
 • hoe die organisasie bestuur moet word.

Die grondwet van suid-afrika

Aan die begin van die 1990’s het die politieke partye in ons land besluit dat Suid-Afrika ‘n nuwe nasionale grondwet (stel reëls waarbinne almal in Suid-Afrika moet leef) nodig het. Hierdie nuwe grondwet is in 1994 saamgestel en ons eerste demokratiese verkiesing om ‘n nuwe regering te verkies het ook in daardie jaar plaasgevind. Die grondwet se hoofdoel is om die regte van elke inwoner van die land te beskerm. Almal moet die reëls gehoorsaam - selfs die regering.

Aktiwiteit 4

Om ‘n grondwet vir die skool as organisasie te skryf [lu 3.1]

Probeer nou om ‘n grondwet (stel reëls waarbinne die organisasie funksioneer) vir jou skool as ‘n organisasie te skryf.

Assessering

LEERUITKOMS 3: BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FINANSIËLE KENNIS EN VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.1 deelneem aan die bestuur van ‘n klasprojek (beplanning, organisering, leiding en beheer);

3.2 drie verskillende soorte plaaslike sakeondernemings onderskei.

Memorandum

Bladsy 1

 • Na groepgesprekke word daar terugvoering gegee en as klas word ‘n definisie van “organisasie” geformuleer (opvoeder fasiliteer).

Bladsy 2

 • Met behulp van voorkennis en inligting wat in hierdie module versamel word, word ‘n lys van eienskappe van organisasies gemaak.

Bladsy 3

 • Is hierdie stelling waar of onwaar? Gebruik eienskappe by bladsy 2 om dit te bepaal.

Bladsy 3

 • Individueel of kleingroep. Opvoeder fasiliteer en verskaf antwoorde waar nodig.

Bladsy 4

 • Leerders lys kortliks die reëls van hul eie skool.

Questions & Answers

so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11085/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask