<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 5

Die aarde en die heelal

Module 17

Ons aarde, die lewende planeet

Aktiwiteit:

Om die aarde as deel van die sterrestelsel te kan beskryf

[lu 2.1]

Een van die mooiste eienskappe van die mens is dat ons graag oor dinge wonder . In die Natuurwetenskappe moedig ons julle aan om te wonder oor dinge wat julle sien.

Wanneer laas het jy oor iets gewonder? Het jy al ooit gewonder oor die son? Oor die sterre? Oor die heelal en waar dit ophou? Of daar ander planete is waarop lewende wesens voorkom?

Wanneer laas het jy na die sterrehemel gekyk? Doen dit vanaand weer en terwyl jy kyk, onthou om te wonder oor dit wat jy sien en dit wat jy nie sien nie :

Die sterre wat jy sien, is sonne – hulle is net baie verder weg van ons af as ons eie son.

Ons kan die sterre sien, omdat hulle lig uitstraal. Dit neem die lig biljoene jare om ons hier op aarde te bereik.

Die heelal bestaan uit miljoene sterrestelsels .

Elke sterrestelsel bestaan uit ‘n baie groot aantal sonnestelsels .

Die mees sigbare deel van die sterrestelsel waarvan ons sonnestelsel deel uitmaak, is die melkweg .

Ons son is die ster wat die naaste aan die aarde is van alle sterre. Dit bestaan uit ‘n bol brandende gasse wat lig en hitte uitstraal. Dit is meer as 300 000 maal die grootte van die aarde.

Ons aarde is een van nege planete wat om die son wentel. Dit is die enigste planeet waarop lewe voorkom waarvan ons weet. Die nege planete is (van die naaste tot die verste van die son):

 • Mercurius
 • Venus
 • Aarde
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturnus
 • Uranus
 • Neptunus
 • Pluto

Ons noem die pad van ‘n planeet rondom die son sy wentelbaan .

Baie planete het mane wat om hulle wentel. So het ons aarde ook sy eie maan. Die maan “skyn” nie, maar omdat die son daarteen skyn, lyk dit asof die maan lig afgee.

VRAE:

1. Hoekom kan ons sê die aarde is ‘n planeet?

2. Watter twee planete is die naaste aan die aarde?

3. Watter planeet is die naaste aan die son?

4. Hoekom praat ons nie van die maan as ‘n ster nie?

5. Die sirkel hier onder stel die aarde voor. Teken ‘n wentelbaan vir die maan soos jy jou dit voorstel. Dui ook die maan aan.

Assessering

LU 2

KONSTRUKSIE VAN WETENSKAPKENNIS Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

2.1 betekenisvolle inligting onthou;

2.2 inligting kategoriseer en eie reëls vir kategorisering verduidelik.

Memorandum

Aktiwiteit:

Laat ruim tyd toe vir informele klasbesprekings oor die wonder van alles en ons reg om te wonder oor dinge.

VRAE:

 1. Die aarde wentel om ‘n ander ruimteliggaam, naamlik die son
 2. Mars en Venus
 3. Mercurius
 4. Die maan gee nie lig af nie – hy weerkaats bloot die lig van die son
 5. Laat die leerders eers hul eie poging aangewend. Verduidelik dan die volgende detail en laat hulle probeer om hul eie poging te verbeter:

‘n Ellipsvormige baan wat ongeveer 5 grade skuins t.o.v die aarde se ekwator lê. Die maan se deursnee is ‘n kwart van dié van die aarde. Die afstand tussen die aarde en die maan is 30 maal groter as die deursnee van die aarde.

Die volgende slegs vir interessantheid:

 • maandeursnee 3 476 km
 • aardedeursnee 12 750 km
 • afstand na maan 384 403 km

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10980/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask