<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 8

Voedselprosessering

Module 10

Basiese reëls vir veiligheid in die kombuis en noodhulphandelinge

Aktiwiteit 1:

Om basiese reëls vir veiligheid in die kombuis op te noem en toe te pas

[lu 1.12]

 • In die kombuis skuil daar etlike gevare. Daar is verskeie implemente wat beserings kan veroorsaak indien dit nie met die nodige sorg gebruik word nie. Dit is van uiterste belang dat reëls vir veiligheid in die kombuis nagekom moet word . Dit sluit byvoorbeeld in dat stowe korrek gebruik word en veiligheidsmaatreëls rakende elektrisiteit toegepas word.

1. Noem tien basiese reëls vir veiligheid in die kombuis.

2. Noem drie veiligheidsmaatreëls wanneer jy die stoof gebruik.

3. Noem drie veiligheidsaspekte rakende elektrisiteit in die kombuis.

LU 1.12

Aktiwiteit 2:

Om basiese noodhulphandelinge te beskryf en toe te pas

 • Noodhulp is die onmiddellike behandeling van ’n beseerde of siek persoon deur gebruik te maak van die hulpmiddels wat beskikbaar is. Dit is verpligtend in restaurante en hotels dat van die personeel noodhulpopleiding ondergaan. Dit is ook belangrik dat daar ’n noodhulptassie in die kombuis moet wees. Vinnige en doeltreffende behandeling kan vinnige herstel bevorder, voorkom dat die beseerde persoon se toestand versleg en in sommige gevalle selfs lewens red.
 • In die kombuis is daar twee beserings wat gereeld voorkom: bloeding en brandwonde.

1. Noem twee maniere om bloedverlies as gevolg van ’n snywond te verminder.

2. Noem twee soorte brandwonde en beskryf hoe jy elk sal behandel.

3. Noem drie voorsorgmaatreëls om brand- en skroeiwonde in die kombuis te voorkom.

4. Bestudeer die onderstaande prent en identifiseer die onhigiëniese toestande en potensieel onveilige situasies. Maak ook voorstelle hoe die gevare voorkom kan word.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
tegnologiese prosesse en vaardighede Die leerder is in staat om tegnologies prosesse en vaardighede eties en verantwoordelikheid toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
ondersoek:1.1 die agtergrondkonteks, die aard van die behoefte, die omgewingsituasie en die mense wat betrokke is wanneer ‘n probleem, behoefte of geleentheid in ‘n nasionaal relevante konteks gegee word ondersoek;
1.2 bestaande produkte wat met die probleem verband hou, ondersoek;
1.3 praktiese toetse in die tegnologiese veld ontwikkel en uitvoer;
1.4 gepaste soorte tegnologie en metodes gebruik om die volgende te doen:
 • versamel toepaslike data uit verskillende bronne of hulpbronne;
 • gebruik soektegnieke;
 • verkry toepaslike data;
 • maak sinvolle opsommings;
 • gebruik inligting om besluite en idees te staaf en te ondersteun.
ontwerp:1.5 ‘n kort en duidelike stelling of ontwerpopdrag skryf vir die ontwikkeling van ‘n produk of stelsel in reaksie op ‘n gegewe of geïdentifiseerde situasie;
1.7 verskeie alternatiewe oplossings genereer en aantekeninge skryf oor idees wat met die ontwerpstelling en -spesifikasies verband hou;
maak:1.9 ‘n plan ontwikkel vir die maak van ‘n produk, met besonderhede oor al die volgende:
 • hulpbronne benodig
 • sketse wat die afmetings of hoeveelhede aandui
 • al die stappe wat nodig is om die produk te maak;
1.10 gepaste gereedskap en materiaal kies om produkte deur middel van gepaste tegnieke te maak deur verskillende soorte materiaal akkuraat te meet, uit te merk, te knip/sny of te skei, te vorm of te vervorm, te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;
1.12 veilige werkpraktyk gebruik en ‘n bewustheid toon van doeltreffende maniere om materiaal en gereedskap te gebruik;

Memorandum

Aktiwiteit 1

1.

 • Bêre skerp messe buite bereik van kinders.
 • Sny weg van jou af op ’n kapplank.
 • Moenie troeteldiere in die kombuis toelaat nie.
 • Hou gordyne weg van stoof.
 • Moenie met lang en wye moue werk by stoof nie.
 • Merk houers van voedsel en skoonmaakmiddels duidelik.
 • Merk gifstowwe duidelik en bêre buite bereik van kinders.
 • Draai gebreekte glas in koerantpapier toe alvorens weggooi.
 • Gee ’n mes aan deur die hef aan te bied.
 • Moenie in kombuis hardloop en speel nie.

2.

 • Draai handvatsels weg van die rand van die stoof.
 • Moenie kombuis verlaat as daar warm olie op stoof is nie.
 • Gebruik droë vatlappies en nie nat lappe nie.
 • Indien olie brand, sit deksel op – nie water opgooi nie.
 • Lig potdeksels sodat die stoom weg van jou ontsnap.

3.

 • Moenie beskadigde koorde gebruik nie.
 • Skakel krag af na gebruik.
 • Moenie apparaat met nat hande hanteer nie.
 • Hou koorde weg van warm apparaat.
 • Laat herstelwerk doen deur gekwalifiseerde persoon.

AKTIWITEIT 2

1. Pas druk toe op die wondHou die wond hoog

2. Brandwonde deur droë hitte, bv. vuurvlammeBrandwonde deur klam hitte, bv. stoom en kookwater Behandeling Verminder die hitte deur die beseerde area so gou moontlik met ys of water nat te maak.

3. Moue moet ten alle tye opgerol wees.Gebruik ’n dik droë lap vir die hantering van warm apparaatHandvatsels van panne behoort nie verby die rand van die stoof te steek nieBrandkombers en brandblusser behoort in elke kombuis aangehou te word.

4. Die skets is ’n samevatting van die veiligheidsmaatreëls reeds behandel. Laat klasbespreking oor die leerders se insette toe.

Questions & Answers

how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 8. OpenStax CNX. Sep 13, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11051/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask