<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 4

Fisiese ontwikkeling en beweging

Module 16

Basiese vaardigheidsoefeninge

Basiese atletiek- en velditem-vaardighede

(Van hierdie aktiwiteite is verwerk uit die boek: Die onderrig van L iggaamlike Opvoeding, H.E.K. McEwan, Maskew Miller Longman, 1980).

Aktiwiteit 1

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Hierdie aktiwiteite kan gerieflik deur ‘n klas wat in groepe verdeel word, beoefen word in die skoolsaal, op die speelgrond of op die atletiekveld.

Gehurkte naelloopwegspring

Materiaal: bordkryt

Die opvoeder wys een leerder aan as afsitter.

Die ander leerders neem posisie in agter ‘n getrekte streep in groepe van vyf of ses. Wanneer die afsitter sê: "Op julle merke", hurk hulle agter die streep.

Op die bevel: "Gaan!" hardloop hulle na die oorkant van die saal.

Aktiwiteit 2

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Aflos-oefenlopies

Materiaal : bordkryt, stophorlosie (opsioneel)

Groepies van drie leerders werk saam.

Die opvoeder trek twee ewewydige lyne 1 meter uit mekaar weerskante van die beskikbare oefen-area.

Leerder 1 spring uit ‘n gehurkte naelloopposisie weg vanaf die eerste streep tot by die oorkantste streep.

Wanneer hy/sy die lyn bereik, spring leerder 2 (Vanuit ‘n staande posisie) weg en hardloop terug na leerder 1 se oorspronklike posisie.

Leerder 3 spring weg vanuit die posisie sodra leerder 2 hom/haar bereik.

Vir assesseringsdoeleindes kan die opvoeder die leerders se tyd met ‘n stophorlosie neem.

Aktiwiteit 3

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Spoedoefening

Materiaal: bakstene of bakens (twee per span), stophorlosie

Pak piramides met bakstene of bakens twee meter uit mekaar.

Deel die klas op in gelyke spanne van sowat agt leerders.

Spanlede hardloop twee-twee twee keer om die bakens.

Die opvoeder neem die tyd met ‘n stophorlosie.

Die span wat in die kortste tyd sy aantal rondtes voltooi, wen.

Aktiwiteit 4

Om basiese vaardighede uit te voer [lu4.3]

Hekkie/hindernisoefening

Materiaal: Vier stelle bakstene, en vier stokke (1,5 m lank) per groep, stophorlosie.

Bou ‘n stel van vier “hekkies” met bakstene en stokke ewe ver van mekaar.

Die hekkies moet stapsgewyse hoër word.

Die klas word in gelyke groepe verdeel. Elke groep kry die geleentheid om een-een oor die reeks hekkies te hardloop. Leerders moet daarop gewys word dat hulle oor die hekkies moet hardloop en nie spring nie.

Die span wat in die kortste tyd die rondtes voltooi, wen. Leerders wat spring en nie hardloop nie, diskwalifiseer hulle span.

Aktiwiteit 5

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Gewigstoot met boontjiesakkies

Materiaal: Maatband, bordkryt, aantal boontjiesakkies of sandsakkies

Die opvoeder trek ‘n sirkel met ‘n middellyn van 2 meter en verdeel dit dan verder in kwarte.

Elke leerder kry die kans om die boontjiesak met ‘n sterk stootaksie van langs die ken te gooi.

Die leerder begin by die "6:00"-lyn en gooi die sakkie met ‘n gly-trekbeweging by die "12:00"-merk uit die sirkel. Dit is belangrik om die beweging van die linkervoet langs die middellyn te beklemtoon.

(Sandsakkies kan ook vir hierdie oefening gebruik word.)

Die Russiese troika: ‘n ritmiese postuur-dansie

Aktiwiteit 6

Om ‘n russiese dans uit te voer [lu4.4]

Vrolike marsagtige musiek is nodig vir die dansie. (“Troika” is die Russiese naam vir ‘n slee wat deur drie perde getrek word.)

Materiaal: bandspeler met kasset of CD, boontjiesakkie of boek per leerder (opsioneel), serpies of sakdoeke(opsioneel).

Leerders word in groepe van drie in ‘n ster-formasie geplaas met almal wat regs kyk.

Die leerders hardloop met knieë wat hoog na die ken opgelig word (perdjie-styl) met hulle rûe regop en die kop opgelig.

Leerders plaas hulle hande op mekaar se skouers, met die arms reguit uitgestrek.

Die volgende stappe word gevolg:

Wanneer die musiek begin speel, tel die opvoeder: 1, 2, 3, 4 op maat van die musiek.

Die leerders begin dan met die gallop-aksie almal gelyktydig, op die maat van die musiek, vorentoe trippel. Dit is belangrik dat almal met die regtervoet begin. Wanneer die opvoeder hardop tel:"1, 2, 3, draai", lig die leerders hulle hande van mekaar se skouers en tol in die rondte en hervat die hand-op­die skouer-posisie. Die beweging moet vinnig en glad geskied sodat hulle op die polsslag van die musiek weer in die teenoorgestelde rigting begin trippel.

Hierdie dansie kan ook verder uitgebrei word deurdat die middelste leerders bv. ‘n boog met hulle arms volg. Leerders kan ook met boontjiesakkies of ‘n boek op die kop die dansie doen om klem te lê op die regop liggaamsposisie. Sakdoeke of serpies kan ook gebruik word i.p.v. die hande-op-die-skouers.

Assessering

LEERUITKOMS 4: LIGGAAMLIKE ONTWIKKELING EN BEWEGING

Die leerder is in staat om begrip te toon vir en deel te neem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.

Assesseringstandaard

Dit is duidelik wanneer die leerder

  • basiese veld- en baanatletiektegnieke toon;
  • ritmiese bewegings uit voer met ’n bewustheid van liggaamshouding.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11095/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask