<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 4

Fisiese ontwikkeling en beweging

Module 16

Basiese vaardigheidsoefeninge

Basiese atletiek- en velditem-vaardighede

(Van hierdie aktiwiteite is verwerk uit die boek: Die onderrig van L iggaamlike Opvoeding, H.E.K. McEwan, Maskew Miller Longman, 1980).

Aktiwiteit 1

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Hierdie aktiwiteite kan gerieflik deur ‘n klas wat in groepe verdeel word, beoefen word in die skoolsaal, op die speelgrond of op die atletiekveld.

Gehurkte naelloopwegspring

Materiaal: bordkryt

Die opvoeder wys een leerder aan as afsitter.

Die ander leerders neem posisie in agter ‘n getrekte streep in groepe van vyf of ses. Wanneer die afsitter sê: "Op julle merke", hurk hulle agter die streep.

Op die bevel: "Gaan!" hardloop hulle na die oorkant van die saal.

Aktiwiteit 2

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Aflos-oefenlopies

Materiaal : bordkryt, stophorlosie (opsioneel)

Groepies van drie leerders werk saam.

Die opvoeder trek twee ewewydige lyne 1 meter uit mekaar weerskante van die beskikbare oefen-area.

Leerder 1 spring uit ‘n gehurkte naelloopposisie weg vanaf die eerste streep tot by die oorkantste streep.

Wanneer hy/sy die lyn bereik, spring leerder 2 (Vanuit ‘n staande posisie) weg en hardloop terug na leerder 1 se oorspronklike posisie.

Leerder 3 spring weg vanuit die posisie sodra leerder 2 hom/haar bereik.

Vir assesseringsdoeleindes kan die opvoeder die leerders se tyd met ‘n stophorlosie neem.

Aktiwiteit 3

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Spoedoefening

Materiaal: bakstene of bakens (twee per span), stophorlosie

Pak piramides met bakstene of bakens twee meter uit mekaar.

Deel die klas op in gelyke spanne van sowat agt leerders.

Spanlede hardloop twee-twee twee keer om die bakens.

Die opvoeder neem die tyd met ‘n stophorlosie.

Die span wat in die kortste tyd sy aantal rondtes voltooi, wen.

Aktiwiteit 4

Om basiese vaardighede uit te voer [lu4.3]

Hekkie/hindernisoefening

Materiaal: Vier stelle bakstene, en vier stokke (1,5 m lank) per groep, stophorlosie.

Bou ‘n stel van vier “hekkies” met bakstene en stokke ewe ver van mekaar.

Die hekkies moet stapsgewyse hoër word.

Die klas word in gelyke groepe verdeel. Elke groep kry die geleentheid om een-een oor die reeks hekkies te hardloop. Leerders moet daarop gewys word dat hulle oor die hekkies moet hardloop en nie spring nie.

Die span wat in die kortste tyd die rondtes voltooi, wen. Leerders wat spring en nie hardloop nie, diskwalifiseer hulle span.

Aktiwiteit 5

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Gewigstoot met boontjiesakkies

Materiaal: Maatband, bordkryt, aantal boontjiesakkies of sandsakkies

Die opvoeder trek ‘n sirkel met ‘n middellyn van 2 meter en verdeel dit dan verder in kwarte.

Elke leerder kry die kans om die boontjiesak met ‘n sterk stootaksie van langs die ken te gooi.

Die leerder begin by die "6:00"-lyn en gooi die sakkie met ‘n gly-trekbeweging by die "12:00"-merk uit die sirkel. Dit is belangrik om die beweging van die linkervoet langs die middellyn te beklemtoon.

(Sandsakkies kan ook vir hierdie oefening gebruik word.)

Die Russiese troika: ‘n ritmiese postuur-dansie

Aktiwiteit 6

Om ‘n russiese dans uit te voer [lu4.4]

Vrolike marsagtige musiek is nodig vir die dansie. (“Troika” is die Russiese naam vir ‘n slee wat deur drie perde getrek word.)

Materiaal: bandspeler met kasset of CD, boontjiesakkie of boek per leerder (opsioneel), serpies of sakdoeke(opsioneel).

Leerders word in groepe van drie in ‘n ster-formasie geplaas met almal wat regs kyk.

Die leerders hardloop met knieë wat hoog na die ken opgelig word (perdjie-styl) met hulle rûe regop en die kop opgelig.

Leerders plaas hulle hande op mekaar se skouers, met die arms reguit uitgestrek.

Die volgende stappe word gevolg:

Wanneer die musiek begin speel, tel die opvoeder: 1, 2, 3, 4 op maat van die musiek.

Die leerders begin dan met die gallop-aksie almal gelyktydig, op die maat van die musiek, vorentoe trippel. Dit is belangrik dat almal met die regtervoet begin. Wanneer die opvoeder hardop tel:"1, 2, 3, draai", lig die leerders hulle hande van mekaar se skouers en tol in die rondte en hervat die hand-op­die skouer-posisie. Die beweging moet vinnig en glad geskied sodat hulle op die polsslag van die musiek weer in die teenoorgestelde rigting begin trippel.

Hierdie dansie kan ook verder uitgebrei word deurdat die middelste leerders bv. ‘n boog met hulle arms volg. Leerders kan ook met boontjiesakkies of ‘n boek op die kop die dansie doen om klem te lê op die regop liggaamsposisie. Sakdoeke of serpies kan ook gebruik word i.p.v. die hande-op-die-skouers.

Assessering

LEERUITKOMS 4: LIGGAAMLIKE ONTWIKKELING EN BEWEGING

Die leerder is in staat om begrip te toon vir en deel te neem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.

Assesseringstandaard

Dit is duidelik wanneer die leerder

  • basiese veld- en baanatletiektegnieke toon;
  • ritmiese bewegings uit voer met ’n bewustheid van liggaamshouding.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11095/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask