<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

Die mense naaste aan my

Module 12

Woordeskat

TOETS

Aktiwiteit 1

Om ‘n blokkiesraaisel in te vul [lu3.5.3]

(a) Maak gebruik van die leidrade om die blokkiesraaisel te voltooi.

1 2
3
4 5 6 7
8
9
10 11 12
14
15
16 17
18

Leidrade

1. Die man sê dat (sy/hy) baie van kinders hou.

2. Die meisie is haar ma se ..................................................

3. ...............................................is al tien jaar oud (sy/jy/hy)

4. My ma is 'n .......................................................................

5. My pa se broer is my .......................................................

6. 'n Ander woord vir Pa is ...................................................

7. My tannie se dogter is my ................................................

8. My ma se seun is my .......................................................

9. 'n Ander woord vir Ma is ..................................................

10. My pa se pa is my ............................................................

11. My pa en ma is my ...........................................................

12. My broer is my pa se.........................................................

13. My ma se dogter is my .....................................................

14. My ma se suster is my .....................................................

15. My ma se ma is my ..........................................................

16. My oom se seun is my .....................................................

17. My pa is 'n ........................................................................

18. Ek en my broer is Oupa en Ouma se ..............................

[18  2 = (9)]

Aktiwiteit 2

Om kennis van telwoorde te toets [lu 6.2.9]

(b) Skryf die volgende getalle in woorde:

Ons is (7) .......................... mense in ons gesin. Daar is (3) ....................

grootmense en 4) .......................... kinders. Ek is die (2de) .....................

kind. My oudste broer is die (1ste) .............................. kind en my jonger

broer is die (3de) .............................................. kind.

(6)

Aktiwiteit 3

Om kennis van teenoorgesteldes te toets [lu 6.3.2]

(c) Kyk na die prentjie en voltooi die volgende sinne:

(i) Die kinders sit ....................... Oupa ..................... die vloer. (1)

(ii) Mamma is nie lelik nie, maar ................................................. (1)

(iii) Die kinders is nie soet nie, maar ............................................ (1)

Beantwoord die volgende vrae met "nee”: Skryf die antwoorde neer.

(a) Is Oupa jonk?

Nee, ...................................................................................................

................................................................................................... (1)

(b) Is Mamma vet?

Nee, ...............................................................................................

.............................................................................................……. (1)

(5)

Totaal: 20

Assessering

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.5 vir genot en inligting lees:

  • raaisels oplos (soos blokkiesraaisels).

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.2 verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture gebruik om mondelings en skriftelik te kommunikeer:

6.2.9 determineerders en telwoorde (soos: ‘n, die, een, tweede, min, baie);

  • sy/haar woordeskat ontwikkel:
  • algemene woorde met teenoorgestelde betekenis verstaan en gebruik (soos: lelik/mooi).

Memorandum

Aktiwiteit 1

1. hy

2. dogter

3. sy

4. vrou

5. oom

6. vader

7. niggie

8. broer

9. moeder

10. oupa

11. ouers

12. seun

13. suster

14. tante

15. ouma

16. neef

17. man

18. kleinkinders

Aktiwiteit 2

(b) sewe; drie; vier; tweede; eerste; derde

Aktiwiteit 3

(c) (i) langs, op

(ii) mooi

(iii) stout

(d) Nee, oupa is oud.

(e) Nee, mamma is maer.

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask