<< Chapter < Page Chapter >> Page >

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 4

SKOOLPRET

Module 35

DAE, MAANDE EN SEISOENE

Aktiwiteit 1

Om te leer om korrek te spel [LU 6.1.2]

'n spelaktiwiteit

(a) Daar is sewe dae in die week. Skryf die sewe dae se name neer en leer die spelling van die woorde. Onthou om die dae se name met hoofletters te skryf. Soek uit die raampie die afkorting van elke dag. Bespreek in jul groepie hoekom ons afkortings gebruik.

Di. Vr. So. Wo. Ma. Do. Sa.

Dae van die week Afkorting

.................................................................................... . ...............

....................................................................................... ...............

....................................................................................... ...............

....................................................................................... ...............

....................................................................................... ...............

....................................................................................... ................

....................................................................................... ................

(b) Hier is vier prente van die vier seisoene. Skryf die seisoen se naam bo die prent en die drie maande se name waaruit die seisoen bestaan langsaan. Jul opvoeder kan die woorde op flitskaarte teen die bord aanbring. Leer nou die spelling van die woorde en onthou die hoofletters.

......................................

....................................

.....................................

...................................

ASSESSERING: Opvoeder assesseer om seker te maak dat die spelling korrek is.

(c) SPELTOETS

Leer die spelling van die dae, maande en seisoene van die jaar. Jou opvoeder sal vir jou ‘n speltoets oor hierdie woorde gee.

Onthou om die dae en maande met hoofletters te skryf.

Aktiwiteit 2

Om eenvoudige vrae te beantwoord en te vra [LU 1.1.1, 2.1.1]

WAT IS DIT? ('n Mondelinge, spel- en woordeskat-aktiwiteit)

Toe Bennie langs Emile kom sit het, het hy sy skooltas uitgepak. Kan julle onthou wat hy alles by hom gehad het?

Elke groep maak nou 'n paar artikels bymekaar en sit dit in 'n sak. Ruil nou sakke met 'n ander groep en speel die volgende speletjie.

Een leerder steek sy/haar hand in die sak in en haal 'n artikel uit. Vra nou vir 'n maat in die groep. "Wat is dit en wat moet ek hiermee maak?" Die maat moet in 'n volsin antwoord. Neem nou beurte in jul groepe. As jul sak leeg is, ruil sakke om met 'n ander groep.

Aktiwiteit 3

Om korrek te leer spel [LU 4.5.2]

Kies die antwoorde tot die leidrade uit die volgende lys en skryf dit in die korrekte spasies. Leer nou die korrekte spelling van die woorde.:

sakrekenaar

gom

uitveër

liniaal

skerpmaker

skuifspeld

kryt

potlood

kleeflint

skêr

  1. Ons skryf hiermee. ...............................

(b) 'n Fout word hiermee uitgewis. ................................

(c) Dit help jou om 'n reguit lyn te trek. ...............................

(d) Ons knip prente hiermee uit. ....................................

(e) Plak prente daarmee vas. ..................................

(f) Gebruik dit om prente in te kleur. ................................

(g) Plak skeurtjies en plastiekoortreksels hiermee vas. .....................

(h) Dit maak 'n potloodpunt skerp. ...........................................

(i) Gebruik dit om jou Wiskunde-somme se antwoorde na te gaan.

...................................................

(j) ‘n Draadknippie om papiere aan mekaar vas te hou.

...................................................

Laat jou opvoeder vir jou die korrekte antwoorde gee.

Leer nou die korrekte spelling nadat jy die foute reggemaak het.

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

stories verstaan (aan leerders vertel of gelees):

  • letterlike vrae beantwoord.

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.1 interaksie in sy/haar addisionele taal voer:

2.1.1 eenvoudige vrae vra (soos vrae om duidelikheid te verkry).

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.2 bekende woorde korrek spel.

LEERUITKOMS 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.1 bekende woorde korrek spel:

6.1.2 alledaagse woorde met enkel- en dubbelvokale en –konsonante (soos: boom/bome, blom/blomme).

Memorandum

Aktiwiteit 1

(a) Maandag Ma.

Dinsdag Di.

Woensdag Wo.

Donderdag Do.

Vrydag Vr.

Saterdag Sa.

Sondag So.

(b) Somer: Desember, Januarie, Februarie

Herfs: Maart, April, Mei

Winter: Junie, Julie, Augustus

Lente: September, Oktober, November

Aktiwiteit 3

(a) potlood

(b) uitveër

(c) liniaal

(d) skêr

(e) gom

(f) kryt

(g) kleeflint

(h) skerpmaker

(i) sakrekenaar

(j) skuifspeld

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask