<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • Ontwerp ’n vloeidiagram wat jou groep se produksielyn illustreer.
LU 1.9 LU 2.2

2.7 Vervaardiging

 • Leerders moet alle bestanddele, verpakking en advertensiemateriaal saambring vir hulle stalletjie. Alle voedsel moet reeds gaargemaak wees, maar moet voor die paneel saamgevoeg word. Leerders moet die stappe verduidelik terwyl hulle besig is.
 • ’n Mikrogolfoond is baie handig om die kitskos te verhit.
 • Skryf na afloop van die demonstrasie ’n kort verslag oor hoe sake verloop het.
LU 1.15

2.8 Evaluering

 • Evalueer julle kitskosgereg in die volgende kategorieë:
 • Voorkoms
 • Tekstuur
 • Smaak
 • Die paneel sal ’n evalueringsblad van die opvoeder ontvang.
LU 1.13

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
tegnologiese prosesse en vaardighede Die leerder is in staat om tegnologies prosesse en vaardighede eties en verantwoordelikheid toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
ondersoek:1.1 die agtergrondkonteks, die aard van die behoefte, die omgewingsituasie en die mense wat betrokke is wanneer ‘n probleem, behoefte of geleentheid in ‘n nasionaal relevante konteks gegee word ondersoek;
1.2 bestaande produkte wat met die probleem verband hou, ondersoek;
1.3 praktiese toetse in die tegnologiese veld ontwikkel en uitvoer;
1.4 gepaste soorte tegnologie en metodes gebruik om die volgende te doen:
 • versamel toepaslike data uit verskillende bronne of hulpbronne;
 • gebruik soektegnieke;
 • verkry toepaslike data;
 • maak sinvolle opsommings;
 • gebruik inligting om besluite en idees te staaf en te ondersteun.
ontwerp:1.5 ‘n kort en duidelike stelling of ontwerpopdrag skryf vir die ontwikkeling van ‘n produk of stelsel in reaksie op ‘n gegewe of geïdentifiseerde situasie;
1.7 verskeie alternatiewe oplossings genereer en aantekeninge skryf oor idees wat met die ontwerpstelling en -spesifikasies verband hou;
maak:1.9 ‘n plan ontwikkel vir die maak van ‘n produk, met besonderhede oor al die volgende:
 • hulpbronne benodig
 • sketse wat die afmetings of hoeveelhede aandui
 • al die stappe wat nodig is om die produk te maak;
1.10 gepaste gereedskap en materiaal kies om produkte deur middel van gepaste tegnieke te maak deur verskillende soorte materiaal akkuraat te meet, uit te merk, te knip/sny of te skei, te vorm of te vervorm, te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;
1.12 veilige werkpraktyk gebruik en ‘n bewustheid toon van doeltreffende maniere om materiaal en gereedskap te gebruik;
evalueer:1.13 die produk of stelsel met ‘n mate van objektiwiteit toets en evalueer, gebaseer op objektiewe kriteria wat met die ontwerpopdrag, spesifikasies en beperkings verband hou, en stel sinvolle verbeteringe of wysigings voor;
kommunikeer:1.15 idees aanbied deur van twee-dimensionele of drie-dimensionele sketse, stroombaandiagramme of stelseldiagramme gebruik te maak wat al die volgende kenmerke insluit:
 • benutting van SA tekenkonvensies (bv. dimensielyne, benoeming, lyntipes, simbole);
 • notas om ontwerpkenmerke en beredenering te kommunikeer; bevordering van betekenisvolle sketse soos finale oplossing-sketse.
Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
tegnologiese kennis en begrip Die leerder is in staat om relevante tegnologiese kennis te verstaan en dit eties en verantwoordelik toe te pas.
Dit word bewys as die leerder:
verwerking:2.2 kennis en begrip toon van hoe stowwe/materiaal verwerk kan word om die eienskappe daarvan te verander of te verbeter deur dit te wysig ten einde dit geskik vir spesifieke doeleindes te maak:
 • om kragte te kan weerstaan (spanning, kompressie, buiging);
 • om sterkte of lewensduur te laat toeneem;
 • hoe spesifieke kenmerke wat vir verpakking geskik is, bewerkstellig kan word.
LU 3
tegnologie, samelewing en die omgewing Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap, tegnologie, die samelewing en die omgewing oor tyd heen te toon.
Dit word bewys as die leerder:
inheemse Tegnologie en Kulture:3.1 vergelyk hoe verskillende kulture gelyksoortige probleme opgelos het en bring die verskille in verband met die kultuur en waardes van die samelewings.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

1. Die leerders het elk vyf bladsye met diagramme soos die voorstelling hieronder. Laat hulle toe om deur voordragte hul inligting uit te ruil.

Voedselgroep

Voorbeelde

Hoofnutriënt

Funksie van hoofnutriënt

2. Voorbeelde van doelwitte:

 • Eet minder suiker.
 • Eet minder vet.
 • Eet minder sout.
 • Eet meer vesel.
 • Moenie ooreet nie.
 • Eet ’n gebalanseerde maaltyd.

AKTIWITEIT 2

 • Die aktiwiteit dek die tegnologiese proses. Leerders kan in groepe van 2 en 3 werk. Groepe kan trek watter land hulle verteenwoordig. Land soos Spanje, Griekeland, Mexiko, VSA, RSA en Frankryk is almal nasies wat bekende kitskosse het. Maak kaartjies met die verskillende lande se name op en laat die leerders ’n trekking maak.
 • Die idee is dat leerders ’n kitskosstalletjie sal beplan en maak vir die skou.

1. Die aktiwiteit kan op 1 x A4 bladsy gedoen word. Die name van die lede van die “maatskappy”, die naam van die besigheid en die logo van die besigheid moet op die bladsy verskyn.

2. Vergelyk twee lande/ kulture se stapelvoedsel en kitskosse met mekaar. ’n Klasgesprek- bordopsomming om al die lande se stapelvoedsel en kitskosse op te som, sal baie waardevol wees.

3. Fotostateer die navorsingsblaaie en gee vir die leerders om te voltooi. Dit is belangrik dat leerders genoegsame tyd gegun word vir die navorsing, aangsien baie navorsing by besighede self moet geskied.

4. Die groep moet idees produseer van moontlike kitskosse ten einde ’n finale kitskos te kies.

5 . Leerders moet in hulle beplanning al die fassette genoem in die module in gedagte hou. Klem moet veral geplaas word op die kosteberekening en die verkooprys van die produk. Leerders kan die wins per item dus bereken.

6. Aangesien dit ’n groep aanbieding is, moet leerders deeglik beplan. Dit is dus sinvol dat die leerders ’n vloeidiagram sal voltooi om hulle produksielyn te illustreer. Moedig leerders aan om hulle stalletjie (tafel) te versier en ’n plakkaat oor hulle produk en die prys aan te bring.

7. Indien u oor die geriewe beskik, kan u die leerders toelaat om die kos in die klas voor te berei, maar ekstra tyd sal gegee moet word. Die ander opsie is dat die voedsel tuis voorberei word en slegs tydens die aanbieding saamgevoeg word. ’n Mikrogolfoond is baie handig vir die leerders om hulle produk te verhit.

8.Leerders kan hulle eie evaluering skryf deur die spesifikasies weer te lees en as kriteria te gebruik. Leerders kan ook die smaak, tekstuur en voorkoms evalueer en aanbevelings en verbeterings doen.

’n Evalueringsblad soos aangeheg kan vir die paneel gegee word:

Maatskappy:
Lede:
Tyd:
Finale produk: Punt Uit 10
 • Kulturele skakel
 • Voedingswaarde
 • Oorspronklikheid
 • Kwaliteitbeheer
 • Produksielyn-effektiwiteit
 • Aanbieding
 • Maatskappygees
 • Netheid/Higiëne
 • Prysbeheer
 • Totale indruk
TOTALE PUNT (uit 100) :

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 8. OpenStax CNX. Sep 13, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11051/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask