<< Chapter < Page Chapter >> Page >
LU 6.1

AKTIWITEIT 5:

Limerieke

Limerieke lyk soos volg:

 • Die vers bestaan uit vyf reëls
 • Die rymskema is aabba
 • Die laaste reëls het ‘n onverwagte grappige wending
 • Kyk of jy ook so kreatief kan wees en skryf ‘n paar limerieke wat altesaam 90 woorde bevat. Dit tel as KREATIEWE SKRYFWERK en word daaronder in jou portefeulje geliasseer.
 • Jy moet al die stappe, soos reeds verduidelik, volg!
LU 4.1

AKTIWITEIT 6:

‘n Taaloefening

Het jy geweet?

 • Die brein gebruik een vyfde van al die suurstof wat ons inneem.
 • Die voetspore van die ruimtemanne wat die maan besoek het, sal miljoene jare behoue bly. Daar is geen wind of reën nie.
 • Vlooie is die beste hoogspringers. Hulle spring tot meer as ‘n honderd keer hul eie hoogte.
 • Die son is omtrent 150 miljoen kilometer vanaf die aarde. Dit sal ‘n boeing 17 jaar neem om daar uit te kom.
 • Nadat die aartappel ontdek is, het Europeërs 200 jaar lank geweier om dit te eet. Hulle het geglo aartappels is giftig.
 • Daar is minder suiker in 1kg aarbeie as in 1kg suurlemoene.
 • Grondboontjies is ‘n bestanddeel van dinamiet.
 • Libië is die enigste land in die wêreld met ‘n eenkleurige vlag – groen.

Uit: Chappies-omhulsels

 • Verskaf die meervoudsvorm van:

1. vlag

2. son

 • Maak kort sinnetjies om die verskil tussen die volgende homofoonpare aan te dui.

1. weier

wyer

2. kleure

klere

3. brein

bruin

 • Maak sinne met die homonieme van die volgende woorde:

1. 100 keer

2. spore van die ruimtemanne

 • Skryf die volgende sinne in die lydende vorm:

1. Die brein gebruik een vyfde van die suurstof wat ons inneem.

2. Europeërs het 200 jaar lank geen aartappels geëet nie.

LU 6.1

Assessering

LU 4 SKRYF
Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf
Dit word bewys as die leerder:
4.1 ‘n wye verskeidenheid verbeeldingstekste skryf om die kreatiewe, kritiese en speelse gebruik van taal te verken deur die skryf van gedigte en briewe;
4.2 ‘n verskeidenheid feitelike skriftelike en multimodale tekste vir verskeie doeleindes lewer deur waar gepas, visuele beelde en ontwerpe in die volgende te gebruik: e-boodskappe, verslae oor aktuele sake, advertensies, plakkate, boek- en filmresensies, ooggetuieverslae, koerantberigte, cv’s, persbriewe, aansoekbriewe, dekbriewe, agenda en notule van vergaderings.
LU 6 Taalstruktuur en-Gebruik
Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer
Dit word bewys as die leerder:
6.1 met woorde werk:
 • spelreëls en –strategieë, eie spellys vir moeilike woorde, gebruik van hoofletters en skryftekens, die woordeboek en tesourus gebruik, afleiding, samestelling en alledaagse voor- en agtervoegsels gebruik om woordeskat uit te brei, woordfamilies en woorde oor dieselfde onderwerp gebruik om woordeskat uit te brei, die leen van woorde deur tale en die ontstaan van nuutskeppings verstaan, sinonieme, antonieme, homonieme, homofone, paronieme verstaan en gebruik, alledaagse afkortings en anonieme gebruik;
6.2 met sinne werk:
 • voornaamwoorde, hoofwerkwoorde, medewerkwoorde en deelwoorde, adjektiewe, bywoorde, voegwoorde, determineerders, telwoorde, tussenwerpsels, voorsetsels, grammatikale verskil tussen die funksie van sinsoorte, gebruik van sinsdele soos onderwerp, gesegde, direkte en indirekte voorwerp, bywoordelike en byvoeglike bepalins, hoofsinne en bysinne, tydsvorme, woordorde, aktiewe en passiewe vorm, verandering van sinne van direkte na indirekte rede en andersom, ontkennende vorm, punktuasie;
6.4 ontwikkel bewustheid van styl:
 • sinslengtes en sinsoorte, formele en informele taalgebruik, idiomatiese uitdrukkings en taalidioom.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

‘n Vinnige taaloefeninkie Die bankrower

Homonieme

 • Ek sit op die bank./ Ek bank my geld.

Homofone

1. Dingaan se stat was Ungungundlovu.

2. Ek moet dit doen.

Woordpare:

1. Ek erken ek het ‘n fout gemaak. / Ek herken hom na al die jare.

2. Hy beroof die bank. / Hy het baie geld geroof.

3. My moed het my begewe. / Ek vermoed hy is die skuldige.

AKTIWITEIT 2

Skryfvaardigheid Harmonie in die huis

 • Hier is nog twee moontlike onderwerpe wat u kan laat skryf. Die matriks is aangeheg.
 • Hierdie onderwerp leen hom natuurlik tot ‘n baie lekker klasgesprek Die kinders praat graag oor hierdie probleem.

AKTIWITEIT 3

Begripsvrae Duur kyk op die verlede

Dwars:

1. afslaer

2. lid

3. lit

4. bibliotekaresse

5. skatryk

Af:

1. verbasing

2. kalotipie

3. fotograaf

4. boekwurm

 • As u wil, kan u nou na ‘n paar oulike name vir tipe mense kyk:
 • Aasvoël – iemand wat op ander teer
 • Amasone – gespierde, strydlustige vrou
 • Babbelkous – iemand wat baie praat
 • Bakvissie – meisie tussen 14 en 17
 • Bangbroek – bang en lafhartig
 • Belhamel – iemand wat die voortou neem by kwajongstreke
 • Boetebessie – parkeermeters nagaan om kaartjies te skryf
 • Brompot – iemand wat ontevrede is en baie kla
 • Geitjie – vrou met ‘n skerp tong
 • Ghwar – onbeskaafde, ruwe persoon
 • Laventelhaan – man wat te veel aandag aan sy voorkoms bestee
 • En so kan u aangaan ….
 • Die leerders kan bv. hulle eie blokkiesraaisel opstel waarin hulle al hierdie tipe woorde vra!

AKTIWITEIT 4

Sluitoefeninge

(1) aanspraak

(2) gistende

(3) amptelik

(4) beboet Die leerders hou daarvan om hulle eie leesstukkie te kies en

(5) pleks dan self een op te stel. Ruil onder mekaar.

(6) voorrruit

(1) oortrek

(2) tussen

(3) voormalige

(4) spaargeld

(5) volgende

(6) bestee

(7) voer

AKTIWITEIT 5

Limirieke

 • Kreatiewe skryfwerk.

AKTIWITEIT 6

‘n Taaloefening Het jy geweet?

 • Meervoudsvorm:

1. vlae

2. sonne

 • Homofone:

1. Ek weier om die werk te doen.Maak die deur wyer oop.

2. Die kleure van my klere is baie helder.

3. Ek gebruik my brein optimaal.Bruin is my gunsteling kleur.

 • Homonieme:

1. Keer dat die hond nie by die deur uitglip nie.

2. die spore op die varings

 • Lydende vorm:

1. Een vyfde van die suurstof wat ons inneem, word deur die brein gebruik.

2. Geen aartappels is 200 jaar lank deur die Europeërs gebruik nie.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11058/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask