<< Chapter < Page Chapter >> Page >
LU 6.1

AKTIWITEIT 5:

Limerieke

Limerieke lyk soos volg:

 • Die vers bestaan uit vyf reëls
 • Die rymskema is aabba
 • Die laaste reëls het ‘n onverwagte grappige wending
 • Kyk of jy ook so kreatief kan wees en skryf ‘n paar limerieke wat altesaam 90 woorde bevat. Dit tel as KREATIEWE SKRYFWERK en word daaronder in jou portefeulje geliasseer.
 • Jy moet al die stappe, soos reeds verduidelik, volg!
LU 4.1

AKTIWITEIT 6:

‘n Taaloefening

Het jy geweet?

 • Die brein gebruik een vyfde van al die suurstof wat ons inneem.
 • Die voetspore van die ruimtemanne wat die maan besoek het, sal miljoene jare behoue bly. Daar is geen wind of reën nie.
 • Vlooie is die beste hoogspringers. Hulle spring tot meer as ‘n honderd keer hul eie hoogte.
 • Die son is omtrent 150 miljoen kilometer vanaf die aarde. Dit sal ‘n boeing 17 jaar neem om daar uit te kom.
 • Nadat die aartappel ontdek is, het Europeërs 200 jaar lank geweier om dit te eet. Hulle het geglo aartappels is giftig.
 • Daar is minder suiker in 1kg aarbeie as in 1kg suurlemoene.
 • Grondboontjies is ‘n bestanddeel van dinamiet.
 • Libië is die enigste land in die wêreld met ‘n eenkleurige vlag – groen.

Uit: Chappies-omhulsels

 • Verskaf die meervoudsvorm van:

1. vlag

2. son

 • Maak kort sinnetjies om die verskil tussen die volgende homofoonpare aan te dui.

1. weier

wyer

2. kleure

klere

3. brein

bruin

 • Maak sinne met die homonieme van die volgende woorde:

1. 100 keer

2. spore van die ruimtemanne

 • Skryf die volgende sinne in die lydende vorm:

1. Die brein gebruik een vyfde van die suurstof wat ons inneem.

2. Europeërs het 200 jaar lank geen aartappels geëet nie.

LU 6.1

Assessering

LU 4 SKRYF
Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf
Dit word bewys as die leerder:
4.1 ‘n wye verskeidenheid verbeeldingstekste skryf om die kreatiewe, kritiese en speelse gebruik van taal te verken deur die skryf van gedigte en briewe;
4.2 ‘n verskeidenheid feitelike skriftelike en multimodale tekste vir verskeie doeleindes lewer deur waar gepas, visuele beelde en ontwerpe in die volgende te gebruik: e-boodskappe, verslae oor aktuele sake, advertensies, plakkate, boek- en filmresensies, ooggetuieverslae, koerantberigte, cv’s, persbriewe, aansoekbriewe, dekbriewe, agenda en notule van vergaderings.
LU 6 Taalstruktuur en-Gebruik
Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer
Dit word bewys as die leerder:
6.1 met woorde werk:
 • spelreëls en –strategieë, eie spellys vir moeilike woorde, gebruik van hoofletters en skryftekens, die woordeboek en tesourus gebruik, afleiding, samestelling en alledaagse voor- en agtervoegsels gebruik om woordeskat uit te brei, woordfamilies en woorde oor dieselfde onderwerp gebruik om woordeskat uit te brei, die leen van woorde deur tale en die ontstaan van nuutskeppings verstaan, sinonieme, antonieme, homonieme, homofone, paronieme verstaan en gebruik, alledaagse afkortings en anonieme gebruik;
6.2 met sinne werk:
 • voornaamwoorde, hoofwerkwoorde, medewerkwoorde en deelwoorde, adjektiewe, bywoorde, voegwoorde, determineerders, telwoorde, tussenwerpsels, voorsetsels, grammatikale verskil tussen die funksie van sinsoorte, gebruik van sinsdele soos onderwerp, gesegde, direkte en indirekte voorwerp, bywoordelike en byvoeglike bepalins, hoofsinne en bysinne, tydsvorme, woordorde, aktiewe en passiewe vorm, verandering van sinne van direkte na indirekte rede en andersom, ontkennende vorm, punktuasie;
6.4 ontwikkel bewustheid van styl:
 • sinslengtes en sinsoorte, formele en informele taalgebruik, idiomatiese uitdrukkings en taalidioom.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

‘n Vinnige taaloefeninkie Die bankrower

Homonieme

 • Ek sit op die bank./ Ek bank my geld.

Homofone

1. Dingaan se stat was Ungungundlovu.

2. Ek moet dit doen.

Woordpare:

1. Ek erken ek het ‘n fout gemaak. / Ek herken hom na al die jare.

2. Hy beroof die bank. / Hy het baie geld geroof.

3. My moed het my begewe. / Ek vermoed hy is die skuldige.

AKTIWITEIT 2

Skryfvaardigheid Harmonie in die huis

 • Hier is nog twee moontlike onderwerpe wat u kan laat skryf. Die matriks is aangeheg.
 • Hierdie onderwerp leen hom natuurlik tot ‘n baie lekker klasgesprek Die kinders praat graag oor hierdie probleem.

AKTIWITEIT 3

Begripsvrae Duur kyk op die verlede

Dwars:

1. afslaer

2. lid

3. lit

4. bibliotekaresse

5. skatryk

Af:

1. verbasing

2. kalotipie

3. fotograaf

4. boekwurm

 • As u wil, kan u nou na ‘n paar oulike name vir tipe mense kyk:
 • Aasvoël – iemand wat op ander teer
 • Amasone – gespierde, strydlustige vrou
 • Babbelkous – iemand wat baie praat
 • Bakvissie – meisie tussen 14 en 17
 • Bangbroek – bang en lafhartig
 • Belhamel – iemand wat die voortou neem by kwajongstreke
 • Boetebessie – parkeermeters nagaan om kaartjies te skryf
 • Brompot – iemand wat ontevrede is en baie kla
 • Geitjie – vrou met ‘n skerp tong
 • Ghwar – onbeskaafde, ruwe persoon
 • Laventelhaan – man wat te veel aandag aan sy voorkoms bestee
 • En so kan u aangaan ….
 • Die leerders kan bv. hulle eie blokkiesraaisel opstel waarin hulle al hierdie tipe woorde vra!

AKTIWITEIT 4

Sluitoefeninge

(1) aanspraak

(2) gistende

(3) amptelik

(4) beboet Die leerders hou daarvan om hulle eie leesstukkie te kies en

(5) pleks dan self een op te stel. Ruil onder mekaar.

(6) voorrruit

(1) oortrek

(2) tussen

(3) voormalige

(4) spaargeld

(5) volgende

(6) bestee

(7) voer

AKTIWITEIT 5

Limirieke

 • Kreatiewe skryfwerk.

AKTIWITEIT 6

‘n Taaloefening Het jy geweet?

 • Meervoudsvorm:

1. vlae

2. sonne

 • Homofone:

1. Ek weier om die werk te doen.Maak die deur wyer oop.

2. Die kleure van my klere is baie helder.

3. Ek gebruik my brein optimaal.Bruin is my gunsteling kleur.

 • Homonieme:

1. Keer dat die hond nie by die deur uitglip nie.

2. die spore op die varings

 • Lydende vorm:

1. Een vyfde van die suurstof wat ons inneem, word deur die brein gebruik.

2. Geen aartappels is 200 jaar lank deur die Europeërs gebruik nie.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11058/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask