<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 2

Besoek uit die ruimte

Module 4

Suid-afrika se simbole

Hier is ons vlag.

  • Watter kleur is ons vlag
  • Hier is ons volkslied.

Nkosi sikelel’ iAfrikaNkosi sikelel ‘ iAfrikaMaluphakanyisw’ uphondo IwayoYiswa imithandazo yethuNkosi sikelela, thina lusapho lwayo.Morena boloka setjhaba sa hesoO fedise dintwa le matchwenyeho,O se boloke, O se boloke setjhaba sa hesoSetjhaba sa South Afrika – South AfrikaUit die blou van onse hemel,Uit die diepte van ons see,Oor ons ewige gebergtes,Waar die kranse antwoord gee,Sounds the call to come together,And united we shall stand ,Let us live and strive for freedom,In South Africa our land.

  • In ons volkslied kombineer ons vier van ons tale, naamlik Xhosa, Sesotho, Afrikaans en Engels. Kyk hoe goed julle dit kan sing.

Die kinders let op dat Zero ‘n vreemde soort halssnoer dra. Dit is van besonderse rooi steentjies gemaak. Hulle het nog nooit vantevore so-iets gesien nie. Zero was baie trots daarop, want volgens hom was daar nie nog so ‘n halssnoer op aarde nie. Dit was uniek. Die rooi gesteente word net op Mars gevind.

Ons het ook unieke plante en diere in Suid-Afrika. Ons gebruik hulle as ons simbole om ons daaraan te herinner dat ons land besonders is. Suid-Afrika is byvoorbeeld die enigste land waar die protea inheems is. Die Reuse Koningsprotea is die nasionale blom van Suid-Afrika. Ons het ook ‘n nasionale boom, die Geelhout ; ‘n nasionale voël, die Blou Kraanvoël ; ‘n nasionale dier, die Springbok ; en selfs ‘n nasionale vis, die Galjoen .

  • Kleur die prentjies in of probeer om ‘n groter weergawe van elkeen te teken en verfraai jou klaskamer daarmee.
  • Kies een van ons nasionale simbole en kom vertel vir die klas daarvan.
  • Skeur stukkies papier uit ‘n ou koerant of tydskrif en plak dit op die vis. Kyk of jy dit so kan plak dat dit lyk asof die vis se lyf vol skubbe is.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
SOSIALE ONTWIKKELINGDie leerder kan begrip toon van en ‘n verbintenis tot konstitusionele regte en verantwoordelikhede en toon sensitiwiteit vir verskillende kulture en godsdienste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 bespreek kinders se regte en verantwoordelikhede en neem deel aan ’n klasstemming;2.2 nasionale simbole kan identifiseer en die volkslied kan sing;2.4 waardes en morele oortuigings uit ‘n verskeidenheid Suid-Afrikaanse kulture kan identifiseer.
LU 4
LIGGAAMLIKE ONTWIKKELING EN BEWEGINGDie leerder kan begrip toon vir en deelneem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.3 ekspressiewe bewegings of patrone ritmies kan uitvoer deur verskeie stimuli te gebruik.
tegnologieLU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder kan tegnologiese prosesse en vaardighede eties en met verantwoordelikheid toepas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 ( ontwerp ) – gepaste materiaal of stowwe om produkte te maak te kan kies en maniere voorstel hoe dit gebruik kan word om ‘n probleem, behoefte of geleentheid te bevredig;1.4 ( maak ) – hoe die produkte gemaak gaan word.

Memorandum

Die kinders sal ook die vlag, die leuse en ons nasionale embleme aan Zero verduidelik. Bespreek elke afdeling volledig en laat die kinders toe om hulle gedagtes vryelik uit te druk en ook vrae te vra. Hang ‘n landsvlag voor in die klas.

Kleure van die vlag:

Blou, rooi, groen, swart, wit,geel

Die betekenisse wat mees algemeen gegee word is: rooi – bloedvergieting; blou – oop hemel; groen – land; swart – swart mense; wit – wit mense; geel – ons natuurlike hulpbronne – goud.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11104/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask