<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 8

Energie en verandering

Module 12

Breking van wit lig

Refraksie

Tydens ligbreking of refraksie sal ligstrale breek of van rigting verander as dit van een ligmedium na ‘n ander deurgaan, bv. wanneer lig deur ‘n glasruit gaan. Lig beweeg die vinnigste wanneer dit deur ‘n lugleegte of VAKUUM beweeg (spoed van lig).

Dit gaan effe stadiger (omtrent 25% stadiger) deur gewone lug en heelwat stadiger deur glas.

Refraksie word in honderde toestelle en toepassings gebruik, bv. in brille, mikroskope, teleskope en nog baie meer. Een van die interessante verskynsels bly egter in die natuur wanneer ligbreking deur honderde waterdruppels veroorsaak word om ‘n reënboog te vorm.

Willabond Snell (1580-1626) was die eerste wetenskaplike wat ondersoek oor ligbreking gedoen het. Lees meer op oor hom.

Aktiwiteit:

Om breking van wit lig te ondersoek

[LU 2.1, 2.4]

Die split van wit lig:

 • Die verskynsel kan in die klas gedemonstreer word deur ‘n ligstraal deur ‘n PRISMA te skyn. ‘n Prisma is ‘n driehoekige glas- of perspeksblok. So sal jy vind dat wit lig uit alle kleure van ‘n reënboog saamgestel is – mens noem hierdie kleurereeks die SPEKTRUM .
 • Nie alle kleure wat wit lig saamstel, beweeg egter teen dieselfde spoed nie.
 • Rooi – met die langste golflengte - sal die minste ligbreking ondergaan. Aan die ander kant van die SPEKTRUM sal blou lig – met die kortste golflengte – die meeste ligbreking toon.

Brille is iets wat vir baie mense met bysiendheid en versiendheid verligting bring.

Opdrag 1:

Onderskei tussen die twee:

Bysiendheid:

V ersiendheid:

Brille se lense kan net soos weerkaatsingsoppervlaktes, waarvan jy reeds geleer het, ook konkaaf of konveks gemaak word. Die lens word egter aan beide kante so gebuig – ons praat van bikonveks en bikonkaaf .

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit word bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke kan beplan;

1.2 ondersoeke kan uitvoer en data kan insamel;

1.3 data kan evalueer en bevindinge kan kommunikeer.

LU 2

Wetenskaplike KennisDie leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Dit word bewys as die leerder:

2.1 sinvolle inligting kan oproep;

2.2 inligting in kategorieë kan plaas;

2.3 inligting kan interpreteer;

2.4 kennis kan toepas.

LU 3

Wetenskap, Omgewing en die GemeenskapDie leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon.

Dit word bewys as die leerder:

3.1 wetenskap as ‘n menslike aktiwiteit kan verstaan;

3.2 volhoubare gebruik van die aarde se hulpbronne verstaan.

Memorandum

REFRAKSIE:

 • Tydens ligbreking of refraksie sal ligstrale breek of rigting verander as dit van een ligmedium na ‘n ander deurgaan, bv. wanneer lig deur ‘n glasruit gaan. Lig beweeg op sy vinnigste
 • wanneer dit deur ‘n lugleegte of VAKUUM beweeg (spoed van lig). Dit gaan effe stadiger (omtrent 25% stadiger) deur gewone lug en heelwat stadiger deur glas.
 • Refraksie word in honderde toestelle en toepassings gebruik, bv. in brille, mikroskope, teleskope en nog baie meer. Een van die interessante verskynsels bly egter in die natuur wanneer ligbreking deur honderde waterdruppels veroorsaak word om ‘n reënboog te vorm.
 • Willabond Snell (1580-1626) was die eerste wetenskaplike wat ondersoek oor ligbreking gedoen het. Lees meer op oor hom.

DIE SPLIT VAN WIT LIG:

Aktiwiteit:

OPDRAG 1:

 • Die verskynsel kan in die klas gedemonstreer word deur ‘n ligstraal deur ‘n PRISMA te skyn.
 • ‘n Prisma is ‘n driehoekige glas- of perspeksblok.
 • Wit lig is uit alle kleure van ‘n reënboog saamgestel – mens noem hierdie kleurereeks die SPEKTRUM .

Nie alle kleure wat wit lig saamstel, beweeg egter teen dieselfde spoed nie.

Rooi – met die langste golflengte - sal die minste ligbreking ondergaan. Aan die ander kant van die SPEKTRUM sal blou lig – met die kortste golflengte – die meeste ligbreking toon.

Voltooi die volgende skets deur die spektrum met kleurpotlode in te teken.

 • Brille is iets wat vir baie mense met bysiendheid en versienheid verligting bring.
 • BYSIENDHEID: Mense wat naby goed sien, maar ver voorwerpe raak dof
 • VERSIENDHEID: Mense wat ver goed kan sien, maar naby focus, soos lees, is moeilik veral ouer persone ontwikkel hierdie probleem.
 • Brille se lense kan net soos weerkaatsingsoppervlaktes, waarvan reeds geleer is, ook konkaaf of konveks gemaak word. Die lens word egter aan beide kante so gebuig – ons praat van bikonveks en bikonkaaf.
 • Verdere moontlikhede:
 • Lens ligbreking
 • Gaatjie-kamera en verkyker

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11049/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask