<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Die mense sit nou sonder kos, droë klere en huise.

‘n Beroep word op die lesers gedoen om hierdie mense te help.

Skakel die koerant se kantoor vir meer inligting.

Telefoonnommer: 11 00 55 30

 • Verdeel in groepe.
 • Besluit hoe julle hierdie mense kan help.
LU 2.4.2 LU 2.4.3 LU 2.4.4 LU 2.5 LU 3.2.1

Ontwerp ‘n plakkaat

 • Luister eers.
 • Lees.
 • Kry ‘n maat om jou te help om ‘n plakkaat te ontwerp om in die skool te vertoon.
 • Vra vir bydraes vir die mense in die oorstroomde plakkerskamp.
 • Gebruik slagspreuke (slim woorde om almal se
 • belangstelling te kry).
 • Knip prente uit ou koerante of tydskrifte om jou plakkaat interessant, kleurvol en doeltreffend te maak.
 • Hier is ‘n voorbeeld van ‘n slagspreuk.
 • Gebruik die kode om dit te skryf.
LU 5.1.1 LU 5.3.3

Klanke met kr- en tr-

☻ Lees die snaakse sin.

☻ Trek ‘n sirkel om al die kr- en tr- woorde.

☻ Voltooi die lyste van kr- en tr- woorde.

Sin: Die kraai en die kreef kruip na die trollie op die trein se trok.

kr- tr-
 • Lees en leer die woorde.
 • Onthou ook vir:

kryt, kraak, kroon, krap, kruis, traan, trap, tronk, trots, trou.

LU 3.4.2
 • Skryf aan die koerant en vertel hoe jou skool die mense in nood gehelp het.
 • Die woorde in die kantlyn sal jou help.
 • Onthou hoofletters en punte.
 • Gee jou artikel ‘n titel.

.....................................................

titel

Wie hetbesluit?
Wat hetjulle besluit?
Hoe het julle dit gedoen?
Was jullesuksesvol?
LU 4.2.1 LU 4.2.2 LU 4.3.1

Koekies vir bennie

 • Mammie gebruik hierdie resep vir Bennie se koekies.
 • Miskien wil jy ook koekies bak.
 • Jy moenie dit alleen probeer bak nie.
 • Jy benodig (vir 24 koekies)

2 eiers

125 g margarien

125 g suiker

225 g meel

2 gelykvol teelepels bakpoeier

1 teelepel vanielje-geursel

6 eetlepels versiersuiker

papierbakkies

lemoensap

 • Wat om te doen:

1. Stel die oond op 180oC

2. Meng die margarien en suiker in ‘n bak.

3. Breek die eiers een vir een daarin. Meng goed.

4. Roer die meel in.

5. Gooi die vanielje in. Meng.

6. Nou kom die bakpoeier. Meng.

7. Skep twee teelepelsvol deeg in elke papierbakkie.

8. Bak in die oond vir 10 minute. Laat afkoel.

9. Meng die versiersuiker met ‘n klein stukkie margarien en lemoensap en smeer ‘n bietjie op elke koekie.

LU 3.2.3 LU 5.1.1
 • Bou woorde met:
............il ...........eek ...............ok ..........ommel
.........ood ............oer ................is ..................ans
...........ug .............oek ...............aai ...................ons
........and ..............ing
 • Lees en leer die woorde.
 • Waar pas hulle in?

1. Hy ......................................................................................................... die bord.

2. Sy dra ‘n swart .....................................................................................................

3. Die motor ry oor die ............................................................................................

4. Hy ...................................................................................................... die papier.

5. Sy lyk ..................................................................................................................

6. Jan is my ..............................................................................................................

LU 3.4.3

Assessering

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem:

2.4.2 beurte neem en gepaste vrae stel;

2.4.3 idees voorstel en daarop uitbrei;

2.4.4 sensitiwiteit vir ander se regte en gevoelens toon;

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder maniere voorstel om probleme op te los.

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep:

3.2.1 ‘n storie alleen of saam met die onderwyser lees:

3.2.3 tekste van ‘n effens ingewikkelder vlak lees;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken;

3.4.3 die eerste klank en laaste deel van die lettergreep in meer komplekse patrone herken;

Leeruitkomste 4 SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategieë gebruik om ‘n skryfstuk te begin:

4.2.1 deelneem aan dinkskrumaktiwiteite om idees vir skryf te kry;

4.2.2 idees met klasmaats en onderwyse deel;

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n konsepweergawe van ‘n skryfstuk vir verskillende doeleindes skryf:

4.3.1 verskillende soorte tekste skryf:

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om konsepte te ontwikkel:

5.1.1 konseptuele taal uit verskillende leerareas nodig op hierdie vlak en ter voorbereiding van die volgende vlak verstaan en gebruik;

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek:

5.3.3 eenvoudige strategieë gebruik om inligting te verkry en op te teken.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 2. OpenStax CNX. Oct 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11132/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask