<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 5   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalbegrip, optelling en aftrekking

Optelling

Opvoeders afdeling

Memorandum

Antwoorde kan verskil.

tOETS 2

  • 1493
  • 469 + 1 426

2.1 34 367

2.2 24 809

3. 300; 436; + 47; 751

4.1 1 3900

4.2 29 100

5. 39018

6. R3 216,72

7. 3,2603915 + 23 684 193 = 23 684 196

Totaal: 20

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om kontekste te gebruik wat ekonomiese kwessies aanraak [lu 1.6]

1. Betaalstrokies is deel van ons lewens. Waar ons ookal koop en betaal, kry ons so ‘n bewysstrokie. Kom ons bekyk ‘n paar van naderby!

Jou opvoeder sal vir jou die nodige folio vir die taak voorsien.

Deel in groepe van drie. Maak minstens drie betaalstrokies (julle mag meer ook kry!) van verskillende winkelgroepe in jul omgewing bymekaar en vergelyk hul ten opsigte van die volgende:

1.1 Uitleg: Waar staan die naam van die winkelgroep?

Is daar ‘n adres? Waar staan dit?

Is daar ‘n telefoonnommer? Waar staan dit?

Is daar ‘n faksnommer? Waar staan dit?

1.2 Wat, behalwe bogenoemde, word alles op elke betaalstrokie aangedui?

1.3 Is daar enige ooreenkomste tussen die verskillende betaalstrokies? Indien wel, wat?

1.4 Is daar enige verskille tussen die verskillende betaalstrokies? Indien wel, wat?

1.5 Watter betaalstrokie is volgens julle die beste? Motiveer jul antwoord.

ASSESSERING: BETAALSTROKIES
1 2 3 4
Werk saam met ander Werk nie effektief saam nie Werk saam, maar moet baie aangepraat word Werk saam, maar luister nie na menings van groeplede nie Werk pragtig saam en luister na voorstelle van groeplede
Netheid en organisasie Werk is slordig en ongeorganiseerd Georganiseerd, maar moeilik leesbaar Netjies en georganiseerd, maklik leesbaar Netjiese, duidelik uiteengesitte werk; duidelik leesbaar
Volledigheid Minder as 3 betaalstrokies. Nie alle vrae beantwoord nie Baie van die inligting ontbreek Slegs enkele vrae is nie beantwoord nie Opdrag volledig uitgevoer

UITDAGING!

Kyk of jy die volgende lettersom kan oplos:

T A K

+ T A K

P O T

Elke letter verteenwoordig ‘n ander syfer van 1 tot 9. Vind waardes vir A, K, O, P en T.

(Daar is 13 oplossings!)

Toets

1. Voltooi:

1.1 1 493 + 1 268 = 1 268 + ________________________

1.2 (318 + 469) + 1 426 = 318 + (_________ + _________)

= ________________________ (3)

2. Tel die getalle in elke borrel bymekaar.

2.1

2.2 (2)

3. Voltooi:

(4)

4. Skat die som van die volgende deur af te rond tot die naaste 100 :

4.1 7 684 + 6 207 ________________________

4.2 15 216 + 13 899 ________________________ (2)

5. Gebruik enige metode wat jy verkies en bereken die som van:

5.1 38 962 + 56 149

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2)

6. Pa betaal R899,95 vir water en ligte; R438,27 vir die telefoon en R1 878,50 vir die kruideniersware . Wat is die totale bedrag wat Pa moet betaal?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(3)

7. Gebruik jou sakrekenaar se geheue en bereken:

(48 632 ÷ 14 916) + (23 684 + 56 193)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(4)

TOTAAL: 20

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder probleme in konteks oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies, te bevorder:

1.6.1 finansiële kontekste (insluitend koop en verkoop, wins en verlies, en eenvoudige begrotings).

Questions & Answers

so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask