<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 5   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalbegrip, optelling en aftrekking

Optelling

Opvoeders afdeling

Memorandum

Antwoorde kan verskil.

tOETS 2

  • 1493
  • 469 + 1 426

2.1 34 367

2.2 24 809

3. 300; 436; + 47; 751

4.1 1 3900

4.2 29 100

5. 39018

6. R3 216,72

7. 3,2603915 + 23 684 193 = 23 684 196

Totaal: 20

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om kontekste te gebruik wat ekonomiese kwessies aanraak [lu 1.6]

1. Betaalstrokies is deel van ons lewens. Waar ons ookal koop en betaal, kry ons so ‘n bewysstrokie. Kom ons bekyk ‘n paar van naderby!

Jou opvoeder sal vir jou die nodige folio vir die taak voorsien.

Deel in groepe van drie. Maak minstens drie betaalstrokies (julle mag meer ook kry!) van verskillende winkelgroepe in jul omgewing bymekaar en vergelyk hul ten opsigte van die volgende:

1.1 Uitleg: Waar staan die naam van die winkelgroep?

Is daar ‘n adres? Waar staan dit?

Is daar ‘n telefoonnommer? Waar staan dit?

Is daar ‘n faksnommer? Waar staan dit?

1.2 Wat, behalwe bogenoemde, word alles op elke betaalstrokie aangedui?

1.3 Is daar enige ooreenkomste tussen die verskillende betaalstrokies? Indien wel, wat?

1.4 Is daar enige verskille tussen die verskillende betaalstrokies? Indien wel, wat?

1.5 Watter betaalstrokie is volgens julle die beste? Motiveer jul antwoord.

ASSESSERING: BETAALSTROKIES
1 2 3 4
Werk saam met ander Werk nie effektief saam nie Werk saam, maar moet baie aangepraat word Werk saam, maar luister nie na menings van groeplede nie Werk pragtig saam en luister na voorstelle van groeplede
Netheid en organisasie Werk is slordig en ongeorganiseerd Georganiseerd, maar moeilik leesbaar Netjies en georganiseerd, maklik leesbaar Netjiese, duidelik uiteengesitte werk; duidelik leesbaar
Volledigheid Minder as 3 betaalstrokies. Nie alle vrae beantwoord nie Baie van die inligting ontbreek Slegs enkele vrae is nie beantwoord nie Opdrag volledig uitgevoer

UITDAGING!

Kyk of jy die volgende lettersom kan oplos:

T A K

+ T A K

P O T

Elke letter verteenwoordig ‘n ander syfer van 1 tot 9. Vind waardes vir A, K, O, P en T.

(Daar is 13 oplossings!)

Toets

1. Voltooi:

1.1 1 493 + 1 268 = 1 268 + ________________________

1.2 (318 + 469) + 1 426 = 318 + (_________ + _________)

= ________________________ (3)

2. Tel die getalle in elke borrel bymekaar.

2.1

2.2 (2)

3. Voltooi:

(4)

4. Skat die som van die volgende deur af te rond tot die naaste 100 :

4.1 7 684 + 6 207 ________________________

4.2 15 216 + 13 899 ________________________ (2)

5. Gebruik enige metode wat jy verkies en bereken die som van:

5.1 38 962 + 56 149

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2)

6. Pa betaal R899,95 vir water en ligte; R438,27 vir die telefoon en R1 878,50 vir die kruideniersware . Wat is die totale bedrag wat Pa moet betaal?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(3)

7. Gebruik jou sakrekenaar se geheue en bereken:

(48 632 ÷ 14 916) + (23 684 + 56 193)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(4)

TOTAAL: 20

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder probleme in konteks oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies, te bevorder:

1.6.1 finansiële kontekste (insluitend koop en verkoop, wins en verlies, en eenvoudige begrotings).

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask