<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 9

Bestuurs-, verbruikers- en finansiële kennis en vaardighede

Module 19

Om betalings van debiteure te boekstaaf

AKTIWITEIT1:

Om betalings ontvang vanaf debiteure te boekstaaf

[LU 3.3]

Wanneer debiteure hulle skuld betaal, word die kontant wat ontvang word in die KOJ aangeteken. Daar word voorsiening gemaak vir ’n ekstra kolom in die KOJ met die opskrif Debiteurekontrole.

Daar word ’n kwitansie aan die debiteur uitgereik as bewys dat die geld ontvang is en dit dien as brondokument vir die inskrywing.

Die transaksie se effek op die rekeningkundige vergelyking is soos volg:

  • Bates + (Kontant in bank vermeerder)
  • Bates – (Debiteure se skuld verminder)

OPDRAG 1:

  • Voltooi die Kontantontvangstejoernaal (KOJ) en Debiteurejoernaal (DJ) van Highway Handelaars in terme van die inligting hieronder:
  • Highway Handelaars verkoop handelsware op krediet en vir kontant.
  • Die volgende transaksies moet in DJ 3.3.1 vir Mei en DJ 3.3.2 vir Junie 2003 en KOJ 3.3.1 vir Junie 2003 aangeteken word.

Mei 2003

3 Verkoop handelsware op krediet aan S. Weston vir R320 en reik fakt. No. 141 uit (kp. R256)

8 Reik faktuur 142 uit aan A. Niemand vir goedere op krediet verkoop R240 (kp. R192)

10 Verkoop handelsware op krediet aan H. Olwage vir R160 en reik faktuur 143 uit (kp. R128)

12 Verkoop handelsware op krediet aan:

S. Selby vir R280 fakt. 144 (kp. R224)

W. Willow vir R120 fakt. 145 (kp. R96)

Junie 2003

3 Ontvang ’n tjek van S. Weston vir R320, reik kwitansie 61 uit

Kontantverkope van handelsware, R4 000 (kp. R3 200)

5 Ontvang R160 kontant van H. Olwage en reik kwitansie 62 aan hom uit

Kontantverkope van handelsware, R1 600 (kp. R1 280)

6 Ontvang S. Selby se tjek vir R280 en reik kwitansie 63 uit

Kontantverkope van handelsware, R1 200 (kp. R960)

14 Verkoop handelsware op krediet aan:

W. Willow vir R80 fakt. 146 (kp. R64)

A. Niemand vir R40 fakt. 147 (kp. R32)

24 Verskaf handelsware op krediet aan:

S. Selby tesame met fakt. 148 R120 (kp. R96)

30 Kontantverkope van handelsware, R4 800 (kp. R3 840)

Debiteurejoernaal van highway handelaars – mei 2003dj 3.3.1

Fak­tuur Dag Debiteure Fol. Verkope Koste van verkope

Debiteurejoernaal van highway handelaars – junie 2003dj 3.3.2

Fak-tuur Dag Debiteure Fol. Verkope Koste van verkope

Kontantontvangstejoernaal van highway handelaars - junie 2003koj 3.3.1

Dok. Dag Besonderhede Fol. Ontleding Bank Verkope Koste van verkope Debiteure­kontrole
Diverse rekeninge
Bedrag Fol. Besonderhede

Assessering

LU 3
Bestuurs-, Verbruiker- en Finansiële Kennis en VaardighedeDie leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Assesseringstandaarde(ASe)
Ons weet dit as die leerder:
3.1 ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n diensverskaffings- en kleinhandelbesigheid opstel;
3.2 verskillende sakeondernemings se strategieë en optrede ondersoek ten opsigte van openbare betrekkinge, sosiale verantwoordelikheid en omgewingsverantwoordelikheid;
3.3 kontant- en krediettransaksies in die boeke van diens- en kleinhandelondernemings doen;
3.4 toetsbordvaardighede en funksietoetse gebruik om sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en te redigeer;
3.5 finansiële state ontleed vir besluitneming op ‘n basiese vlak;
3.6 tussen verskeie vorms van kredietaankope en metodes van betaling kan onderskei.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

Debiteurejoernaal van highway handelaars - mei 2003 dj 3.3.1

Fak-tuur Dag Debiteure Fol Verkope Koste van verkope
141 3 S. Weston 320 256
142 8 A. Niemand 240 192
143 10 H. Olwage 160 128
144 12 S. Selby 280 224
145 W. Willow 120 96
1 120 896
B2/N1 B1/N2

Debiteurejoernaal van highway handelaars - junie 2003 dj 3.3.2

Fak-tuur Dag Debiteure Fol Verkope Koste van verkope
146 14 W. Willow 80 64
147 A. Niemand 40 32
148 24 S. Selby 120 96
240 192
B2/N1 B1/N2

AKTIWITEIT 1

Kontantontvangstejoernaal van highway handelaars - junie 2003koj 3.3.1

Dok Dag Besonderhede Fol Ontleding Bank Verkope Koste vanverkope Debiteure-kontrole
Diverse rekeninge
Bedrag Fol Besonderhede
61 3 S. Weston 320 - 320 - KR Verkope 4 000 - 4 320 - 4 000 - 3 200 - 62 5 H. Olwage 160 - 160 - KR Verkope 1 600 - 1 760 - 1 600 - 1 280 - 63 6 S. Selby 280 - 280 - KR Verkope 1 200 - 1 480 - 1 200 - 960 - KR 30 Verkope 4 800 - 4 800 4 800 - 3 840 - 12 360 - 11 600 - 9 280 - 760 - B3 N1 B1/N2 B2

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
watter drie vakbonde is betrokke by die onderhandelings
ferdi Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask