<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kowie Brönn sê toe’s hy in ‘n stryd. Want koue port het hy al gedrink, maar hy’t nie eens geweet mens krý warm port nie. Dis dié wat hy toe van aperigheid sê: “Gee maar ‘n warmetjie, mister King.”

a) Lees die teks nou op jou eie deur en beantwoord dan die vrae wat volg.

(i) Is die storie hartseer, komies, kwaai, vriendelik?

(ii) Dink jy die storie is waar? Gee ‘n rede vir jou antwoord.

(iii) Op watter tyd van die dag speel die verhaal af? Gee een rede vir jou antwoord.

(iv) Baie van die sinne in die teks is in aanhalingstekens geskryf. Wat beteken dit?

(v) ‘n Sinoniem vir “tweegesprek” (‘n gesprek tussen twee persone) is dialoog . Is die dialoog tussen Oom Kowie en die koning:

beleefd?

ongeskik?

respekvol?

ongemanierd?

vriendelik?

onvriendelik?

(Antwoord JA of NEE, en bespreek redes vir julle antwoorde)

(vi) Die skuinsgedrukte sin in die eerste paragraaf is eintlik ‘n onvolledige sin, maar tog verstaan ons dit. Die volledige sin sou kon wees: Die mense slaap darem nie meer nie, dog ek.

Soek na nog so ‘n paragrafie met onvolledige sinne. Verander dit na volledige sinne en skryf dit hieronder neer.

Moenie vergeet om jou persoonlike woordelys op die laaste bladsy aan te vul nie.

AKTIWITEIT 2

OM DIE TAALIDIOOM IN DIE TEKS TE VERSTAAN EN TE GEBRUIK

[LU 2.4.2]

Groepbespreking

b) Bespreek eers in groepe wat die volgende uitdrukkings beteken en skryf dan jou antwoorde neer.

(i) Wat beteken dit om iemand om die nek te val?

(ii) Wat doen jy as jy met iemand ‘n woordjie breek?

(iii) Wanneer is ‘n seun of ‘n meisie opgeskote?

(iv) Wat bedoel ons as ons sê iemand is spekvet en gesond?

(v) Wat doen jy as jy iets links laat lê?

(vi) Die woord “aperigheid” kom aan die einde van die leesstuk voor. Watter een van die volgende word daarmee bedoel? Kleur die regte antwoord in.

Aapstreke uithaal / Snaaks wees / Nie van beter weet nie.

AKTIWITEIT 3

OM TE SOEKLEES VIR SPESIFIEKE BESONDERHEDE

[LU 3.1.1]

Klasaktiwiteit

By a) (iii) het jy neergeskryf op watter tyd van die dag die verhaaltjie afspeel. Probeer nou om ook al die ander sinne te identifiseer wat die tyd van die dag aandui. Onthou om nie antwoorde uit te skree nie – steek jou hand op!

AKTIWITEIT 4

OM TE LEES TERWYL OOGKONTAK VERSKUIF OM SO ‘N GROOT MOONTLIKE DEEL VAN DIE GEHOOR IN TE SLUIT [LU 2.3.1]

OM GEPASTE INTONASIE EN GESIGSUITDRUKKINGS TE GEBRUIK [LU 2.3.2]

OM TEMPO EN VOLUME VIR KLEM AAN TE PAS [LU 2.3.3]

OM POUSES GEPAS TE GEBRUIK EN TOON VOLGENS DOEL AAN TE PAS

[ LU 2.3.4]

Rollees die teks met jou maat. Julle moet poog om die volgende vaardighede korrek uit te voer:

  • oogkontak met mekaar (later met die klas);
  • die regte gebruik van jou stem (vinnig/stadig; opgewonde/gedemp; vriendelik; hard/sag; ens.);
  • die regte gesigsuitdrukkings (bv. bly).Oefen dit ook tuis en vra bv. vir Pappa of Mamma om saam met jou te lees. Jy moet deeglik voorberei, want jy gaan geleentheid kry om dit saam met jou maat aan die klas voor te lees.

Assessering

LU 1

LUISTER

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10989/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask