<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • Wat sê Boetie as ek loop en spog?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

LU 2.1
 • Klanke:
 • Hierdie klanke lyk en klink dieselfde in Engels en Afrikaans.
 • Lees die woorde.
 • Sê met watter klank dit begin.
 • Skryf die woorde in jou eie woordeboek.
LU 3.8.1 LU 4.2
 • Teken die prentjies.
 • Skryf die woorde in jou eie woordeboek.

meisie

saag

ry

rok

muur

peer

tuin

roomys

tier

rook

som

nes

LU 4.2
 • Gesels oor al Kabouter se klere:
 • Kleure:
swart rooi groen geel oranje blou pers bruin wit
 • Kleur die prent van die kabouter in.
 • Skryf die kleure in jou woordeboek.
 • Trek ‘n lyn vanaf die prentjie na die regte woord.
LU 3.3.1
 • Watter klere het jy self in jou kas?

Antwoord ja of nee, bv. Ek het nie ‘n rok nie. Ja, ek het ‘n das. ens.

mus rok
hempie baadjie
das broekie
kouse sandale
tekkies windjakker
lyfband handskoene
serp sweetpak
 • Watter kleur is die klere in jou kas?

My mus is rooi

My .............................................................................................................................

My .............................................................................................................................

My .............................................................................................................................

My .............................................................................................................................

My .............................................................................................................................

My .............................................................................................................................

My .............................................................................................................................

My .............................................................................................................................

My .............................................................................................................................

My .............................................................................................................................

LU 2.1
 • Lees die woorde.
 • Sê met watter klank elke woord begin.
 • Teken die prentjie.

leer

mus

fiets

kos

boek

hen

hak

neus

dak

soom

bak

pit

LU 3.8.1
 • Lees en klap die woorde:
lekker lek/ker
klere kle/re
hempies hem/pies
Boetie Boe/tie
spog Spog
sommer som/mer
 • Lees die klanke:
r s t
p n l
k h m
b f d
LU 3.8.1

Assessering

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder vrae beantwoord met woorde en frases;

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde herken en skep:

3.3.1 herken ‘n toenemende aantal hoë frekwensiewoorde as sigwoorde;

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder op sy/haar eie vir inligting en genot lees:

3.6.6 lees bekende gedigte en rympies;

Assesseringstandaard 3.8: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.8.1 herken en benoem alfabetletters.

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde skryf in ‘n persoonlike woordeboek.

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11112/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask