<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 4

Skep jou eie advertensies

Module 2

Jou eie advertensie

Jou eie advertensie

Aktiwiteit 1

Om die spesifikasies waaraan julle advertensie moet voldoen te ondersoek [lu 1.5, 1.6]

  • ‘n Belangrike deel van die ontwerp is om sekere spesifikasies saam te stel waaraan julle advertensies moet voldoen.
  • Dit is daarom belangrik om die regte letterstyle en potloodtegnieke te kies.
  • Dit gaan ook daartoe bydra dat julle eie advertensie PUIK sal wees!

Kies die regte letterstyl

Bestudeer eers die volgende aspekte oor die keuse van die regte letters en spasiëring , en hoe om daarmee te werk.

1. Kies die regte letters

(Voeg na hierdie bladsy ‘n bykomende bladsy in om jou eie letterstyle uit koerante of tydskrifte te plak.)

  1. Kies die regte spasiëring

Hoogte

Wydte

Helling

Lynvariasies

Skei

Oorvleuel

Werk netjies – veral met groot letters

Voorbeeld a

1. Verdeel die papier.

  1. Knip dit uit.

3. Kies jou letterstyl, skryf die letters.

4. Skep die finale produk.

VOORBEELD B

1. Verdeel die papier in ewe groot blokke. Skryf letters ligweg in.

2. Besluit op spasiëring en kleur.

3. Knip die letters uit.

4. Spasieer dit op die papier.

Aktiwiteit 2

Om potloodtegnieke aan te wend [lu 2.2]

Kies die regte potlood

Jy gaan nou leer hoe om die regte potlood te gebruik, en hoe om dan mense te skets.

4.hoe om jou potlood te gebruik

Sorg altyd dat jou potlode skerp is.

5. Hoe om mense te skets

Vorms

Hoe om ‘n gesig te teken

1. Gebruik lyne om te help.

2. Kies die verlangde uitdrukking.

3. Voeg hare of ‘n hoed by.

6. Opdrag vir jou:

Kies enige kort advertensie van bv. ‘n vertoning of fliek. Plak dit op ‘n bykomende blad en voeg dit hierna by. Kyk of jy daarop kan verbeter deur die:

  • l etters en spasiëring aan te pas;
  • korrekte potlood te gebruik.

Werk baie netjies!

Assessering

Leeruitkoms 1: tegnologiese prosesse en vaardighede

Die leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur toepaslike inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • minstens twee moontlike oplossings vir die probleem of behoefte voorstel wat met die ontwerpopdrag en met gegewe spesifikasies en beperkings (bv. mense, doel, omgewing) skakel, en dit aanteken;

1.6 een van hierdie oplossings kies en redes vir die keuse gee.

Leeruitkoms 2: tegnologiese kennis en begrip

Die leerder is in staat om relevante tegnologiese kennis te verstaan en dit eties en verantwoordelik toe te pas.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.2 kennis en begrip toon van die eienskappe van algemene soorte materiaal (bv. potlode), en hoe hierdie eienskappe die produkte se doeltreffendheid beïnvloed.

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11098/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask