<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 9

Goeie gesondheid en sosiale ontwikkeling

Module 23

Om ‘n omgewingsgesondheidsprogram te beplan

Aktiwiteit 1:

Om ‘n omgewingsgesondheidsprogram te beplan en maniere waarop dit binne jou gemeenskap geïmplementeer kan word [LU 1.2]

Voorbereiding:

Almal bring streeks- of dorpskoerante skool toe en knip al die artikels uit wat betrekking het op die omgewing en gesondheid. Dit sal byvoorbeeld handel oor die besoedeling van die plaaslike rivier, die lugbesoedeling a.g.v. ‘n steenkoolmyn naby julle dorp, ens.

Stap 1

Bespreek kortliks in klasverband die berigte of artikels en klassifiseer elk deur met ‘n rooipen bo-aan die artikel te skryf: bv. Lugbesoedeling.

Stap 2

Elkeen skryf nou anoniem die risiko-area wat jy as die ernstigste beskou, op ‘n stukkie papier en gooi dit in ‘n sakkie. Al die papiertjies word uitgekeer en die soorte bymekaar gesit en dan getel. Die saak wat op meeste papiertjies voorkom, is die saak wat bespreek sal word.

Stap 3

Soek al die berigte uit wat oor die betrokke saak handel. Afhangend van die hoeveelheid artikels wat oor die onderwerp handel, word almal in groepe verdeel en elke groep kry verkieslik twee of meer artikels.

Stap 4

Lees die artikel noukeurig deur en vul dan die onderstaande vraelys in:

Van watter soort omgewingsbedreiging word hier gepraat?

Wie is die “skuldige” in die saak?

Wie word die meeste benadeel?

Hoe lank duur die probleem reeds?

Veroorsaak dit enige sekondêre bedreigings of besoedeling?

Is daar enige poging van die “skuldige” party om die probleem op te los?

Is daar ‘n persoon of groep persone wat probeer optree teen die saak?

Op watter manier/e toon hulle hul ontevredenheid?

Stap 5

Groepe gee terugvoer t.o.v. al die vrae by monde van jul groepleier.

Stap 6

Die klas, saam met die opvoeder, bespreek die saak en bespreek moontlikhede waarop hulle as Graad 9-klas ‘n positiewe inset kan lewer om te probeer om die situasie te verbeter, op te los of ten minste onder ander mense se aandag te bring. Hier kan ‘n mens dink aan aktiewe, fisiese betrokkenheid, bv. om ‘n vuil rivier skoon te maak, ‘n brief te skryf aan die plaaslike koerant, ‘n petisie aan die dorpsraad of munisipaliteit te stuur, ‘n fondsinsameling te hou om rondloperhonde in te ent teen hondsdolheid. Die klas kan ook op meer as een manier optree om die probleem te hanteer.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
GESONDHEIDS-BEVORDERING Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
1.1 die invloed van ekologiese, sosiale, ekonomiese, kulturele en politieke faktore op eie persoonlike keuse van dieet illustreer en evalueer;
1.2 ‘n omgewingsgesondheidsprogram ontwikkel en implementeer;
1.4 hulpbronne oor gesondheidsinligting, gesondheidsdienste en ‘n verskeidenheid moontlikhede vir behandeling, insluitend MIV/VIGS, krities evalueer;
1.5 maniere bespreek om insigte toe te pas wat as gevolg van deelname aan ‘n aktiwiteit met betrekking tot nasionale gesondheids- of ‘n veiligheidsbevorderingsprogram verwerf is.
LU 2
Sosiale OntwikkelingDie leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede, asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
2.1 vraagstukke met betrekking tot burgerregte en persoonlike keuses debatteer;
2.2 verslag doen oor deelname aan of die beplanning van die plaaslike viering van ‘n nasionale dag;
2.3 sosiale verhoudings in ‘n verskeidenheid situasies krities bespreek;
2.4 sake rakende diversiteit in Suid-Afrika en die aanmoediging van interkulturele begrip krities ondersoek;
2.5 oor verskeie gelowe se bydraes tot die bevordering van vrede nadink en bespreek.

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11064/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask