<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 6   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Meetkunde, datahantering en waarskynlikheid

Meetkunde

Opvoeders afdeling

Memorandum

1.

1.1 Lyn ewe ver middelpunt gebrek

2.

2.1 180

2.2 1

2.3 360

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om 2-dimensionele vorms te ondersoek en te vergelyk [lu 3.3.3]

‘n Kykie na sirkels

1. Kyk goed na die skets en beantwoord dan die vrae:

RQ = Middelyn

SP = Straal

1.1 Wat is ‘n sirkel?

_____________________________________________________________________

1.2 Waar, in ons alledaagse lewe, kry ons met sirkels te doen?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Beantwoord die volgende vrae:

2.1 Hoeveel middellyne kan ‘n sirkel hê? ___________________________

2.2 Hoeveel middelpunte kan ‘n sirkel hê? __________________________

2.3 Hoeveel strale (radius) kan ‘n sirkel hê?__________________________

3. Gebruik jou passer en trek ‘n sirkel met ‘n:

3.1 straal van 30 mm

3.2 middellyn van 80 mm

HET JY GEWEET?

Ons kan pragtige patrone met sirkels trek! Die patroon hieronder word “Paisley” genoem en word op klere of stukke lap gebruik.

4. Kan jy sien hoe die patroon geteken is? Probeer dit self!

5. Volg die volgende stappe en gebruik dan hierdie metode om die volgende patrone te teken. Jou opvoeder sal die nodige folio verskaf:

Teken ‘n sirkel

Gebruik dieselfde straal om die omtrek af te merk

Verbind nou die punte (indien nodig)

5.1

5.2

5.3

5.4

6. Ontwerp nou jou eie sirkel-patroon! Kleur dit netjies in:

Tyd vir selfassessering

Dit is belangrik dat ons sal weet of jy die werk wat ons tot dusver gedoen het, goed verstaan. Lees die onderstaande kriteria. Evalueer jouself op ‘n skaal van 1 – 4 deur ‘n sirkel om die toepaslike syfer te trek.

Kriteria 1 = Glad nie.2 = Net ‘n bietjie (min).3 = Goed.4 = Uitstekend.
Ek kan die term “ewewydig” verduidelik. 1 2 3 4
Ek kan die verskil tussen ‘n lyn en ‘n lynstuk verduidelik. 1 2 3 4
Ek kan die volgende begrippe verduidelik:
* skerphoek; 1 2 3 4
* stomphoek; 1 2 3 4
* regte hoek. 1 2 3 4
Ek kan hoeke akkuraat:
* met ‘n gradeboog meet; 1 2 3 4
* met ‘n gradeboog trek. 1 2 3 4
Ek kan die ooreenkomste tussen ‘n reghoek en ‘n parallelogram noem. 1 2 3 4
Ek kan die verskille tussen ‘n reghoek en ‘n parallelogram noem. 1 2 3 4
Ek kan die begrip “simmetries” verduidelik. 1 2 3 4
Ek kan die term “rotasie-simmetrie” verduidelik. 1 2 3 4
Ek kan die volgende begrippe verduidelik:
* straal; 1 2 3 4
* middellyn. 1 2 3 4
Ek kon die figure vergroot en verklein. 1 2 3 4
Ek kan patrone met sirkels teken. 1 2 3 4

Kom ons kyk na 3-Dimensionele figure.

Jy het seker al baie met ‘n dobbelsteen gespeel. Kyk of jy jou eie een kan maak. Trek die volgende ontvouing net so af. Knip dit uit en vou jou dobbel-steen. Skryf dan die nommers 1 – 6 op die kante. Onthou dat die nommerpare (1,6); (3,4) en (2,5) op die teenoorgestelde kante moet wees.

HET JY GEWEET?

Die dobbelsteen wat jy so pas gemaak het, is ‘n voorbeeld van ‘n kubus .

Kyk ook goed hierna:

Assessering

Leeruitkomste 3: Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen twee-dimensionele vorms en drie-dimensionele voorwerpe in ‘n verskeidenheid oriënta­sies en posisies te beskryf en voor te stel.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder twee-dimensionele vorms en drie-dimensionele voorwerpe wat in hierdie graad bestudeer word, ondersoek en vergelyk (individueel en/of as lid van ‘n groep), volgens die bostaande eienskappe deur die volgende te doen:

3.3.3: gebruik ‘n passer om sirkels, patrone in sirkels en patrone met sirkels te teken.

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
hoe werk werkbord in wiskunde
Nel Reply
werkbord
Nel Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11072/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask