<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 5

Ontdek die verhaal van jou provinsie

Module 4

Jou provinsie se verlede: navorsingstaak

Hierdie is ‘n selfstudietaak waar jy getoets gaan word hoe goed jy bronne kan gebruik. Die oefening oor broederstroom gaan jou baie help!

‘N ARGEOLOOG SE KAART VAN BROEDERSTROOM

Uit : C. Malherbe (e.a.), Nuwe leefwyse, Nuwe landskap , p. 32.

Argeoloë het heelwat dorpies gevind wat gedurende dieselfde tyd gebou is. Broederstroom is tussen 350 - 600 n.C. bewoon. Argeoloë van 'n universiteit het dit na 'n deeglike soektog gevind. Die omgewing is bebos met genoeg water naby. Twee dae se stap daarvandaan is grasvelde. Bewyse is gevind dat ronde huise met kleivloere, waarvan die grootstes omtrent 6 m in deursnee is, opgerig is. Kleipotte van verskillende vorms en groottes is gevind. Ystererts, wat daar naby op die grond gelê het, is gebruik vir smeewerk.

Aktiwiteit:

Om tussen feite en menings te onderskei

Lu 1.2

(a) Kyk of jy tussen feite en menings oor Broederstroom kan onderskei.

1. Broederstroom is in Natal geleë (wenk: sien kaart by vorige leereenheid).
2. Dié inwoners het veral vee aangehou.
3. Die eerste inwoners het hul huise in die suidelike deel van die dorp gebou.
4. Broederstroom het later in 'n oostelike rigting uitgebrei.
5. Teen 600 n.C. was die dorpie verlate en die grond bedek. Tog het die mure behoue gebly.

(b) Bestudeer meegaande sketse en verduidelik daarna vir jou maat die gebruik daarvan. Verskaf feite van belang.

(c) Beeste was vir die vroeë boere baie belangrik! As jy die korrekte woord in kolom A met B kan verbind, sal jy sien waarom:

A B
Bees Klere en skilde
Vleis Houers
Vel Ete vir besondere geleenthede
Horing Messelklei
Mis Teken van rykdom en status

(d) Gebuik jou eie sketse om aan te toon hoe vrouens en mans se pligte by Broederstroom normaalweg kon verskil het. (Wenk: vermy menings!)

SPESIAAL!

Die vroeë boere was baie knap in die kuns van kleibakkery en vlegwerk. Ontwerp nou jou eie kookpotjie van klei of ‘n gevlegde matjie. Vra iemand om vir julle dié kuns in die klas te kom demonstreer.

(e) Jou onderwyser gaan vir jou ‘n kort navorsingstaak gee oor jou provinsie.

Assessering

LU 1

GESKIEDKUNDIGE ONDERSOEK

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

1.1 bronne vind:

  • met leiding bronne kies wat nuttige inligting oor die verlede bevat;

1.2 met bronne werk:

  • inligting uit ‘n verskeidenheid van bronne opteken en kategoriseer;

1.3 vrae beantwoord:

  • volhou om inligting uit bronne te gebruik om vrae te beantwoord oor mense, gebeure, artefakte uit die verlede.

Memorandum

Aktiwiteit

a) Mening: Noordwes-Provinsie (voorheen Suidwes-Transvaal)

Feit

Mening: Noordwestelike rigting

Feit

Mening: Vloer en fondamente bly behoue

b) 1. Skoffelkop 2. Bergplek (mielies, graan) 3. Bylkop

c) Bees: Rykdom&status

Vleis: Ete

Vel: Klere&skilde

Horing: Houers

Mis: Messelklei

d) Mans: Jag, versorg vee, verdedig gesin en besittings, ploeg, maak wapens, bou hutte.

Vroue: Versamelaars, bewerkers, pottebakkers, vleg mandjies en matte, kook kos, hou hut netjies, plant en oes, dakke regmaak.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: geskiedenis graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10987/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: geskiedenis graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask