<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Plaaslike ontwikkeling moet 'n grondhervormingsplan ten doel hê wat sal poog om oneffek­tiewe, skuldbelaste, ekologies-verswakkende en plaaseienaarskap oor te dra na diegene wat 'n inkomste wil verdien deur op 'n meer volhoubare wyse te boer. Verbeterde toegang tot bekostigbare dienste en infrastruktuur, veral in die voormalige "tuislande", is 'n voorvereiste.

Aktiwiteit 2:

Grondhervorming

[lu 2.1]

Groep:

 • Wat kan/behoort gedoen te word om grondhervorming sodanig te laat plaasvind dat die beskikbare grond "beter" verdeel word, sonder dat produksie of ekonomie­se ontwikkeling skade ly? (Verwys na die huidige situasie in Zimbabwe)
 • Voorsien 'n voorlegging van hoogstens twee bladsye vir voordrag aan die klas. Skryf jou voorlegging op ‘n folio en na die klasbespreking, skryf die opsomming hieronder neer.
 • Dit word aanvaar dat volhoubare heropbou en ontwikkeling in Suid-Afrika ook volhoubare heropbou en ontwikkeling in Suidelike-Afrika veronderstel, aangesien volgehoue werkloosheid en onderindiensname in een streek kan lei tot migrasie na ander streke met nadelige gevolge vir daardie ekonomieë. Daarom is dit noodsaaklik dat daar deurlopend met die buurstate onderhandel word ten einde gemeenskaplike gronde vir samewerking, koördinasie en integrasie te vind. Ten spyte daarvan dat die huidige handelspatroon tussen Suid-Afrika en die res van Afrika redelik ongebalanseerd is (Suid-Afrika se uitvoere na Afrika oorskry die invoere vanaf Afrika met vyf tot een), behoort nuwe onderhandelinge in die verband daarop te fokus om die handel meer gebalanseerd te maak. Daar moet daarna gestreef word om vervaardigingsmoontlikhede in die buurstate te verbeter sodat hul uitvoermoontlikhede dienooreenkomstig kan uitbrei. In die verband kan veral gelet word op die ontwikkeling van streeks- en industriële strategieë vir spesifieke sub-sektore soos byvoorbeeld mineraalverwerking, motoronderdele en tekstiele. Voorts moet die ontwikkeling van gesamentlike en wedersyds-voordelige projekte vir die streek ook aangemoedig word, soos byvoorbeeld waterbronne, elektrisiteit en kragvoorsiening, vervoer en telekommunikasie, en landbou en voedselproduksie.

Aktiwiteit 3:

Streeksamewerking

[lu 2.1]

SELF:

 • Doen navorsing oor die wyses waarop streeksamewerking met betrekking tot die benutting van waterbronne in Suidelike-Afrika plaasvind. Verwys na en gee 'n kort verduideliking van die projekte. Skryf jou voorlegging op ‘n folio en na die klasbespreking, skryf die opsomming hieronder neer.

Aktiwiteit 4:

State in suidelike afrika

[lu 2.1]

SELF:

 • Voorsien (of teken) 'n kaart van Suidelike Afrika waarop die buurstate van Suid-Afrika aangedui word. Dui ook aan watter produkte Suid-Afrika na die lande uit voer en watter produkte vanaf die lande na Suid-Afrika ingevoer word.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik as die leerder:
2.1 kan bespreek hoe die nasionale begroting en streek- asook internasionale ooreenkomste gebruik word om volhoubare groei en ontwikkeling te fasiliteer;
2.2 die suksesse en tekortkominge van die HOP kan ondersoek en dabateer;
2.3 die rol van besparings en beleggings in ekonomiese vooruitgang en groei kan verduidelik;
2.4 produktiwiteit en die uitwerking daarvan op ekonomiese vooruitgang, groei en wêreld- mededinging kan bespreek.

Memorandum

AKTIWITEIT 1: TUISLAND-BELEID

SELF:

 • Identifiseer die voormalige onafhanklike en self-regerende state onder die vorige bedeling:
 • Onafahnaklike state:VENDA, BOPHUTHATSWANA, TRANSKEI EN CISKEI
 • Self-regerende state:QwaQwa, Kwandebele, KWAZULU, LEBOWA, GAZANKULU, Kangwane

AKTIWITEIT 2: GRONDHERVORING

GROEP:

 • Laat groepe toe om hul standpunte te stel met betrekking tot grondhervorming in Suid-Afrika en moedig hulle ook aan om die onderwerp aan die hand van die huidige situasie in Zimbabwe te bespreek.

AKTIWITEIT 3:STREEKSAMEWERKING

SELF:

 • Laat leerlinge navorsing doen oor die Lesotho Hooglandprojek en die Cabora Bassaprojek en moedig hulle aan om die waarde van die projekte vir streeksamewerking uit te wys.

AKTIWITEIT 4:STATE IN SUIDELIKE-AFRIKA

SELF:

 • Leerlinge moet 'n kaart van Suidelike-Afrika wat hulself ontwerp het, voorsien en daarop moet ook die in- en uitvoere aangetoon word. (Slegs die belangrikste produkte moet aangetoon word)

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
watter drie vakbonde is betrokke by die onderhandelings
ferdi Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask