<< Chapter < Page Chapter >> Page >

(slaan).

 • Baie rugbybeserings ________________ vroeg in die seisoen

voor wanneer spelers nog nie fiks genoeg ______________ nie.

 • Gholf ___________ ‘n baie tegniese sport wat baie oefening vereis.
 • Skryf die volgende kort sinnetjie in die verlede- en toekomende tyd:

Sy is ‘n goeie naelloper.

 • Die Bafana Bafana _________ weer na die wêreldbekersokker-

toernooi verenig .

Volwassenes skryf gereeld briewe aan die pers oor sake uit ons leefwêreld. Om ons voor te berei sodat ons ook eendag ons demokratiese reg tot vryheid van spraak kan beoefen, gaan ons nou leer om ‘n briefie aan die redaksie van ons skoolkoerant te skryf.

Aktiwiteit 3:

Om ‘n brief met ‘n ondersoekende strekking te skryf

[lu 4.1.1]

Pla iets betreffende sport in jou skool jou? Miskien word sekere sportsoorte voorgetrek. Dalk kry net die A-spanne goeie afrigting. Miskien gaan net sekere sportsoorte op sporttoere. Dalk is die fasiliteite nie voldoende nie. Spreek die saak wat jou na aan die hart lê, aan.

Onthou die volgende : Koerantruimte is beperk! Hou dus by die punt wat jy wil maak en hou jou brief saaklik en bondig. Laat jou argument weldeurdag wees. Skryf op ‘n hoflike en beskaafde toon, al is jy besig om uiting aan jou gevoelens te gee. Moenie kwetsende aanmerkings maak nie. Jy mag ‘n skuilnaam gebruik, maar moet ook jou volle naam en adres verskaf. Jou onderwyser/es sal jou hiermee help. Let op na die formaat op die volgende bladsy aangetoon.

7 Julie 2005

Die Redakteur

Die Noordwester

Posbus 371

Thabazimbi

0380

Geagte Heer

HOKKIEVELD ‘N SKANDE

Daar is ‘n saak __________________________

______________________________________

Die uwe

Teleurgesteld (6A3)

J.C. de Wit

Weyerslaan

Thabazimbi

0380

Almal van julle neem seker sover moontlik aan jul jaarlikse massa-atletiekbyeenkoms deel. Nie almal van ons is atlete nie, maar as ‘n mens jou beste gedoen het, kan jy tevrede voel. Almal van ons het seker al aan ‘n naelloop deelgeneem of ver- of hooggespring. Laat ‘n atleet in jul klas presies vir julle verduidelik hoe ‘n mens moet wegspring. Hy/sy moet presies die metode verduidelik, bv. watter been moet voor wees, hoe ver van die wegspringstreep, ens. ‘n Ander atleet kan weer aan julle verduidelik hoe ‘n mens moet hoogspring of verspring . Die atlete moet ook die metodes demonstreer .

Aktiwiteit 4:

Om te beskryf wat gevisualiseer is

[lu 5.4.1]

Wat moet jy nou doen?

Jy moet nou die metodes (kies een of twee) beskrywe . Jy mag ook gebruik maak van sketse, diagramme (met byskrifte), ens. om die metodiek te verduidelik.

Aktiwiteit 5:

Om woorde bymekaar te pas

[lu 4.4.1]

Sê watter sportterme in kolom B by watter sportsoort in kolom A pas. Skryf slegs die sportterme teenoor die regte nommer uit kolom A neer. Nadat jy dit gedoen het (individueel), moet julle in groepe verdeel en kyk of julle nog sportterme by dié wat jy neergeskryf het, kan voeg. ‘n Boek soos Sport (Ooggetuie-reeks) deur Southern Boekuitgewers sal jul help as jul vashaak.

KOLOM A KOLOM B
 1. sokker
vlughou
 1. krieket
losskakel
 1. yshokkie
aanvalsirkel
 1. Amerikaanse voetbal
beuelperd
 1. bofbal
rooi kaart
 1. rugby
skyfstoppers
 1. tennis
glipveldwerker
 1. gimnastiek
skouerskutte
 1. hokkie
mandjie
 1. basketbal
tuisbofobstruksietegnieke

Questions & Answers

how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10995/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask