<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 5

Kaartwerk

Module 5

Die bepaling van rigting

Aktiwiteit 1

Om noord met behulp van 'n horlosie te bepaal

[lu 1.7]

Die volgende word benodig:

  • ’n Liniaal
  • ’n Potlood

Volg hierdie stappe: (Kyk na die skets)

Stap1 : Staan buite op ‘n sonnige dag. Hou jou horlosie horisontaal (plat) op jou hand.

Stap2 : Hou die stokkie bokant die 12 van die horlosie.

Stap 3 : Draai in die rondte totdat die skaduwee van die stokkie op die 6 tot 12-lyn val.

Stap 4 : Halveer die hoek tussen die uurwyser en die 6 tot 12-skadulyn. Die halveerlyn is noord .

Aktiwiteit 2

Om noord met behulp van die skadustok te bepaal

[lu 1.7]

Verdeel die klas in groepe. Kies ’n sonnige dag. Hierdie metode verg ‘n paar uur, want dit is nodig dat die son na sy hoogste punt styg, en dan weer daal.

Die volgende word benodig:

’n Liniaal

’n Potlood

‘n Groot stuk wit papier

‘n Breinaald of reguit stokkie

Volg hierdie stappe: (Kyk na skets)

Stap1: Plaas die papier op ’n gelyke stuk grond en steek die breinaald deur die middelpunt in die papier.

Stap2: Merk om 10:00 die punt van die skaduwee op die papier.

Stap 3: Merk om 14:00 die punt van die skaduwee op die papier.

Stap 4: Verwyder nou die papier en gaan terug klaskamer toe. Trek nou lyne vanaf die gemerkte skadupunte na die punt waar die naald was (Sien skets ).

Stap 5: Halveer die hoek wat deur ABC gevorm word. Die lyn aan die teenoor­gestelde kant van die skaduwee sal NOORD wees

Aktiwiteit 3

Om uit te vind hoe om in die nag sonder 'n kompas rigting te vind

[lu 1.7]

Doen navorsing om uit te vind hoe jy jouself in die nag sonder ‘n kompas sal oriënteer (met ander woorde, hoe jy noord in die nag sal bepaal).

Skets en skryf jou inligting neer en doen aan die klas verslag oor jou bevindinge.

Soek ten minste twee bronne in die biblioteek wat inligting oor jou onderwerp verskaf.

Lees die eerste bron en skryf die inligting onder BRON 1 in die tabel hieronder neer.

Lees dan die tweede bron en skryf die inligting wat nie in Bron 1 genoem word nie, onder BRON 2 neer.

Maak van albei bronne se inligting gebruik om ’n paragraaf of twee te skryf.

Assessering

LU 1

AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

  • bronne met nuttige aardrykskundige inligting kan kies en gebruik;
  • inligting kategoriseer;
  • sketskaarte en/of planne na aanleiding van veldwaarnemings en afmetings teken;
  • ‘n indeks gebruik om plekke op wêreldatlaskaarte te vind;
  • deur projekte, bespreking, debat en diagramme, kennis en begrip van die vraagstuk toon [dra die antwoord oor].

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10985/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask