<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 9

Energie, kragte en masjiene

Module 22

Drywing

Werkverrigting (arbeid) is belangrik, maar die SPOED waarteen die werk gedoen word, is eweneens belangrik.

Aktiwiteit 1:

Om die begrip drywing te kan verduidelik en om drywing te kan bereken

[lu 2.3; lu 2.4]

DRYWING = ARBEID / TYD

Ons meet dit in J/s of beter bekend as Watt (W)

1J per sekonde lewer 1 Watt drywing

 • Die term Watt is afgelei van die naam van James Watt wat die stoomenjin verbeter het.
 • Elektrisiteit in jou huishouding word gemeet in kilowatt-uur ( kWh ).
 • Een kilowatt-uur is die energie-uitset deur ’n 1 kW toestel in een uur.
 • Hoe langer so ’n toestel aangeskakel bly, hoe meer energie word verbruik. So sal ’n 2 kW-verwarmer wat drie ure aangeskakel bly 6 kW energie verbruik.
 • Voltooi: …… kW per uur x ….. uur = 6 kW.
 • Die koste vir ’n kWh wissel, maar is in die Wes-Kaap tans ongeveer R0.35.

Opdrag:

Meet jou eie drywingsvermoë

 • Gaan na ’n stel trappe in julle skoolgebou en meet die traphoogte.
 • Vermenigvuldig dit met die aantal trappies.
 • Bepaal jou GEWIG.
 • Hardloop teen die trappe uit en neem die tyd in sekondes.

Voltooi die volgende tabel:

Aspek Meting
Traphoogte .
Massa
Gewig
Werk gedoen: F x s
Tyd

VRAE

1. Wat was jou drywing?

2. Waarvoor staan

a) Kilowatt?

b) Kilowatt-uur?

3. Vind uit wat die drywingskrag van die gemiddelde motor (gestel jou onderwyser s’n) is.

4. Sal jy kans sien om jou onderwyser se motor huis toe te stoot?

5. Waarom sal dit makliker wees as die enjin dit doen, selfs al sou jy die tyd hê en jou maats jou help?

6. Bereken wat ’n 3 000 W-verwarmer wat vir ’n maand lank (Julie) 4 ure per dag aangeskakel was jou sal kos teen ’n tarief van R0,35 per kWh.

Assessering van BEREKENING van DRYWINGSVERMOË

Kon jy kennis toepas en berekeninge doen?

[LU 2.3; LU 2.4]

Aktiwiteit 2:

Om navorsing oor drywing te doen en om relevante berekeninge te maak

[lu 1.1; lu 1.2; lu 2.2; lu 2.4]

Vind uit wat 1 kWh elektrisiteit in jou munisipale area kos.

Gestel jy gebruik die volgende toestelle deur die loop van die dag:

 • Rekenaar vir 2 ure
 • Televisie vir 3 ure
 • Lamp vir 4 ure
 • Ketel vir 15 minute
 • Stoof vir 45 minute
 • Haardroër vir 15 minute
 • Stel vas wat die gemiddelde drywing vir elk van hierdie items is deur op die apparate se aanwysings te kyk. Voltooi die tabel.
Elektriese toestel Drywing (kW)
Rekenaar
Televisie
Lamp
Ketel
Stoof
Haardroër

Voltooi nou die volgende tabel vir jou kosteberekening:

TOESTEL DRYWING (kW) soos hierbo TYD gebruik(ure) Energie verbruik (kW/h) Koste @ R1,50 per uur
Rekenaar
Televisie
Lamp
Ketel
Stoof
Haardroër

VRAE

1. Watter gevolgtrekking kan jy maak?

2. Besef jy dat energie spaarsamer gebruik behoort te word? Gee jou eie mening hieroor.

3. Bereken die volgende:

a) ’n Bergklimmer met ’n massa van 75 kg klim ’n krans van 320 meter hoog in 20 minute uit. Bereken sy drywing.

b) ’n Groot kas van 150 kg moet tydens ’n trekkery met trappe van so 5 m hoog opgedra word.

 • Hoeveel werk word gedoen?
 • Wat is die werkers se werkverrigting as twee mans dit binne 10 minute doen?

Assessering van NAVORSING oor toestelle

Kon jy die inligting bekom en die berekenige doen?

Kon jy kategoriseer?

[LU 1.1; LU 1.2; LU 2.2; LU 2.4]

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek

Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit word bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke beplan;

1.2 ondersoeke uitvoer en data versamel;

1.3 data evalueer en bevindinge kommunikeer.

LU 2

Konstruksie van Wetenskapkennis

Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewings- kennis toe.

Dit word bewys as die leerder:

2.1 betekenisvolle inligting kan oproep;

2.2 inligting kan kategoriseer;

2.3 inligting kan interpreteer;

2.4 kennis kan toepas.

Memorandum

Aktiwiteit

Vrae:

Drywing = Arbeid(werk) Tyd

Arbeid = Krag (F) x s

Gewig = Massa x 10 =  Kg

= F x s Tyd =

2. a) 1000 Watt, m.a.w. 1 000 X Joule/sekonde

b) Die hoeveelheid kW wat per uur gelewer of verbruik word

3. Groter motors ongeveer 100kW; kleiner karre ongeveer 70kW

4. –

5. Enjin het groter drywing/vermoë om werk te verrig

6. Bereken eers totale energieverbruik (kWh):

= kW x h (uur)= 3 kW x 124 h= 372 kW

Bereken dan die koste:

= 372 x R0,35= R130,20

Aktiwiteit 2:

Toestelle se drywing per uur (min of meer):

 • Sakrekenaar 0,0006W
 • Mikrogolf 750W
 • Boor 500W
 • Radio 28W
 • Broodrooster 800W
 • Waaier 100W
 • Strykyster 1 200W
 • Stoof 1000W
 • Rekenaar 250W

Vrae:

1. Hoe groter die drywing, hoe duurder die koste om te gebruik

2. Debat

3. a) W = F x s= (75 x 10) x 320= 750 x 320= 240 000 J

Drywing = Arbeid Tyd = 240 000 J ( 20 × 60 ) = 240 000 1 200 = 200 W ( of 0,2 lW ) alignl { stack { size 12{ size 11{ ital "Drywing"= { { size 11{ ital "Arbeid"}} over { size 11{ ital "Tyd"}} } }} {} #size 11{ {}= { { size 11{"240"`"000"`J}} over { size 11{ \( "20" times "60" \) }} } } {} # size 11{ {}= { { size 11{"240"`"000"}} over { size 11{1`"200"}} } } {} #size 11{ {}="200"`W` \( ital "of"`0,2 ital "lW" \) } {} } } {}

b) W = F x s = (150 x 10) x 5= 7 500 J

Drywing = Arbeid Tyd = 7 500 J 600 s = 12 , 5 W alignl { stack { size 12{ size 11{ ital "Drywing"= { { size 11{ ital "Arbeid"}} over { size 11{ ital "Tyd"}} } }} {} #size 11{ {}= { { size 11{7`"500"`J}} over { size 11{"600"`s}} } } {} # size 11{ {}="12",5`W} {}} } {}

 Een werker se werkverrigting = 12,5  2= 6,25 W

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
My ma het umfeseem en ha voete swel baie en sy kani uriene afslaan ni wat kan dit veroorsaak
Miggie Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11068/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask