<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 7

Die suksesvolle entrepreneur

Module 9

Die prysfaktor

Die prysfaktor

Die prys van goedere/dienste word deur die vervaardigers (verkopers) en die verbruikers (kopers) vasgestel. Die prys word beïnvloed deur aanbod (die beskikbaarheid van ‘n produk/diens) en aanvraag (die hoeveelheid mense wat dit wil hê en daarvoor kan betaal).

  1. Aanvraag

Wanneer kliënte ‘n produk wil hê en bereid is om daarvoor te betaal, sê ons daar is ‘n aanvraag vir die spesifieke produk. Voordat ‘n vervaardiger ‘n produk kan verkoop, moet daar eers ‘n aanvraag daarvoor wees. Aanvraag gaan nie net oor die behoefte om ‘n produk of diens te hê nie, dit gaan ook oor die bereidwilligheid en vermoë om daarvoor te betaal teen die prys wat daarvoor gevra word.

DANIE SE DRUIWEKONFYT

Danie en sy ma besluit om ekstra geld te verdien deur tuisgemaakte druiwekonfyt by die plaaslike handwerkmark te verkoop. Mev. Diedericks koop die bestanddele en kook die konfyt. Danie help sy ma om dit in flessies te verseël en dan verkoop hulle dit op Saterdagoggende by die mark.

Voordat hulle begin het om baie konfyt te kook, wou hulle die mark eers toets om te kyk of die mense daarin sal belangstel. Mev. Diedericks kook toe net ‘n paar flessies en vra hulle vriende en bure of hulle belangstel om dit te koop en wat hulle bereid is om daarvoor te betaal. Elkeen kon eers ‘n bietjie van die konfyt proe, voordat hulle besluit het.

Danie het die verkope soos volg op ‘n tabel aangeteken:

Prys per fles Aantal flesse aangevra (verkoop)
R6,00 5
R5,00 9
R4,00 16
R3,00 24

Hy het dit ook op ‘n grafiek aangeteken om die aanvraag teen verskillende pryse aan te dui:

Die lyn op die grafiek dui aan hoe die verandering in prys ‘n verandering in die aanvraag bewerkstellig. Dit word die aanvraagkurwe genoem. Dit spesifiseer die hoeveelheid van ‘n produk soos dit teen ‘n spesifieke prys aangevra word.

Aktiwiteit 1:

Om die invloed van prys op die produk te bepaal

[lu 1.4]

Bestudeer Danie se grafiek noukeurig en beantwoord die volgende vrae:

  • Watter uitwerking het die prys van die konfyt op die aanvraag vir die konfyt gehad?
    • Is hierdie verskynsel waar vir alle produkte?
  • Kan jy aan enige produk dink waar die prys glad nie die aanvraag beïnvloed nie?

NIEMAND WOU DIE KONFYT KOOP TEEN MEER AS R6,00 PER FLESSIE NIE.

2. Aanbod

Verkopers voorsien die mark van goedere en dienste: Die aanbod van iets is die hoeveelheid daarvan wat beskikbaar is om te koop. Die vervaardigers of verkopers wat goedere aanbied, wil soveel as moontlik daarvan teen die hoogste moontlike prys verkoop. Hulle wil soveel wins as moontlik maak.

DANIE SE DRUIWEKONFYT (vervolg)

Danie en sy ma het uitgewerk dat hulle nie meer as 100 flessies konfyt per week kan maak en stoor nie.

Hulle sal graag al die konfyt teen R6,00 per fles wil verkoop, maar hulle weet dat nie almal bereid sal wees om R6,00 daarvoor te betaal nie. Indien hulle die prys R3,00 per fles moet maak, is hulle weer nie bereid om meer as 25 flessies daarteen te verkoop nie. Die res sal hulle dan stoor en dit later teen ‘n hoër prys verkoop.

Danie het weer ‘n tabel opgetel om aan te dui hoeveel flessies hulle bereid is om teen spesifieke pryse te verkoop.

Prys per fles Aantal flesse wat hulle daarteen sal verkoop
R6,00 100
R5,00 75
R4,00 50
R3,00 25

Die aanbodkurwe lyk dan soos volg:

3. Markprys

Voordat goedere of dienste gekoop of verkoop kan word, moet beide verkoper en koper ooreenstem oor die prys wat betaal moet word. Pryse word gewoonlik vasgestel deur die vervaardigers of verkopers. Die verbruiker kan besluit of hy of sy bereid is om dit te koop teen daardie prys of nie. In sommige markte onderhandel kopers en verkopers met mekaar totdat hulle ‘n punt bereik het waar albei tevrede is met die prys.

Miskien illustreer die samestelling van aanvraag- en aanbodkurwe hierdie verskynsel die beste.

Onthou:

  • Verkopers wil soveel as moontlik verkoop teen die hoogste prys.
  • Kopers wil soveel as moontlik koop teen die laagste prys.

Êrens moet hulle mekaar ontmoet!

Aanbod en aanvraag ontmoet by die prys waar die hoeveelheid wat aangevra word dieselfde is as die hoeveelheid wat aangebied word.

Aktiwiteit 2:

Om die kwessie van aanvraag en aanbod te bespreek

[lu 1.3]

  1. Groepbespreking: Wie vind die meeste baat as die prys hoër is as markprys en wie vind die meeste baat as die prys laer is as markprys?
  2. Kan jy aan redes dink waarom ‘n produk minder/meer as die markprys sal kos?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
DIE EKONOMIESE KRINGLOOPDie leerder is in staat om kennis en begrip van die ekonomiese kringloop binne die konteks van “die ekonomiese probleem” te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
1.3 die begrippe “vrye” en “ekonomiese” (skaars) goedere, en die invloed van vraag en aanbod op markpryse verduidelik;

Memorandum

  • Na die bestudering van werklike voorbeelde, word die interaksie tussen aanvraag en aanbod duidelik.

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11024/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask