<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 5

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 2

Om ritmies en met gepaste dinamiek saam met musiek te speel

Aktiwiteit 1

Om ritmies en met gepaste dinamiek saam met musiek te speel

[lu 3.5]

Luister na Any dream will do en klap die volgende patrone saam:

Om die lied te begelei moet jy die opvoeder se instruksies noukeurig volg.

Jy moet aandagtig luister na die musiek. Die musiek sal vir jou sê

  • Hoe vinnig jou begeleiding moet wees
  • Hoe hard of sag jou begeleiding moet wees
  • Of daar gedeeltes is wat herhaal moet word

Sing die lied. Hier volg ‘n gedeelte van die lied:

Any dream will do

Aktiwiteit 2

Om tekstuur te ondersoek

Lu 3.5

Wat is tekstuur?

Hoe verkry mens verskillende teksture in musiek? Trek die onderstaande blokkie op jou papier of in jou werkboek. Vul hierdie blokkie in nadat julle die aktiwiteit voltooi het.

S tap 1

Verdeel die klas in drie kleurgroepe: groen, pers en oranje. Sê en klap die ritmiese patrone voordat julle dit op instrumente probeer. Almal in een groep gebruik dieselfde instrumente. Hoe verskil die klank van die drie groepe?

S tap 2

Speel of klap julle patrone saam met die musiek. Die groen groep voer die groen patroon uit; die pers groep die pers patroon en die oranje groep die oranje patroon!

Stap 3

Kom ons maak langer patrone! “Las” twee kleure aanmekaar.

Kopieer die onderstaande blokkie en vul in.

My groep se keuse:

Hierdie patroon word oor en oor herhaal.

Ons noem dit ‘n OSTINATO.

S tap 4

Elke groep speel hulle ostinato vier maal agtermekaar. Besluit hoe julle dit gaan speel deur te kies uit die volgende moontlikhede en nommer dit van 1 tot 4. Julle kan ook verskillende kombinasies doen soos bv. legato en sag , of solo en staccato .

Hard of sag

Geleidelik harder of geleidelik sagter

Legato (gebind) of staccato (los van mekaar)

Ensemble (die groep) of solo (een persoon)

Kopieer die volgende tabelle en vul dit in. My groep se keuse:

1
2
3
4
Voltooi die volgende kontrolelys: JA NEE
Ek kan klank produseer (klank maak)
Ek kan die ritmes speel
Ek kan saam met my groep die ritmes speel
“Om te musiek” is lekker!

Assessering

LU 3

DEELNAME EN SAMEWERKING Die leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

ALGEMEEN

t.o.v. 3.1 – 3.7 hieronder, die volgende toon:

  • saamwerk met ander lede van ‘n groep gedurende kunsaktiwiteite;
  • die vermoë toon om eie bydraes binne groepverband te lewer;
  • aanvaarding van medeleerders toon;

MUSIEK (3.5, 3.6)

  • in ‘n groep sing en/of ‘n instrument speel met gepaste ritme, toonhoogte en dinamika, in enige musiekgenre;
  • ‘n aantal meloritme-instrumente (trom, marimba) kombineer om tekstuurvermengings te skep;

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10976/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask