<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 5

Gesondheid en siektes

Module 7

Mishandeling van kinders

Probeer om saam met julle opvoeder drie voorbeelde van mishandeling of misbruik te identifiseer. Kyk wat ons land se grondwet daarvan sê en maak dan voorstelle oor hoe om sulke gevalle te hanteer.

Aktiwiteit 1:

Om die regte van kinders wat mishandel word, te identifiseer

[lo 1.4]

Identifiseer die regte wat bedreig word wanneer ‘n kind mishandel word of swaarkry a.g.v. misbruik van verslawende middels deur hulle ouers.

Skryf dit hier neer:

a ) Regte van opvoeders:

1. Om te onderrig

2. Om met respek en waardigheid behandel te word

3. Om vergoeding te ontvang waarvan hulle kan lewe

4. Om ‘n opinie uit te spreek

5. Om die vlak van opvoeding op te bou en te verbeter

6. Om veilig te wees

7. Om uitdagings te hanteer

8. Om tyd te hê vir hulle gesinne.

b ) Pligte van opvoeders:

1. Om professioneel te onderrig

2. Om ander met respek en waardigheid te behandel en gesteld te wees op ander se regte

3. Om fluks en stiptelik te wees en ‘n positiewe bydrae tot onderwys te lewer

4. Om opvoedkundige hulpmiddels tot leerders se beskikking te stel

5. Om deurdagte en betekenisvolle bydraes te maak

6. Om ‘n skoolomgewing te skep wat effektiwiteit van leer en onderrig verhoog

7. Om die skoolomgewing veilig te hou

8. Om ander se potensiaal te erken en uit te bou

9. Om tyd toe te laat vir ander se verpligtinge en belangstellings.

Watter pligte van opvoeders het betrekking op die veiligheid van die leerder?

Skryf hulle neer:

Hier volg ‘n vraelys wat jy op jou eie moet beantwoord. Onthou, dit is nie ‘n toets waarin antwoorde reg of verkeerd gemerk sal word nie. Dit is vrae waaroor jy mooi moet nadink en dan eerlik ja of nee moet antwoord. Jy hoef nie hierdie vraelys met jou klasmaats te bespreek nie. As jy sterk voel daaroor dat jy dit nie vir jou klasopvoeder wil inhandig nie, hoef jy ook nie. Miskien wil jy dit eerder vir jou skoolhoof of ‘n ander volwasse persoon gee vir wie jy vertrou.

Aktiwiteit 2:

Om 'n vraelys met vertroulike inligting in te vul

[lo 1.4]

Antwoord net Ja of Nee op die volgende stellings:

(a) My pa slaan my so hard dat daar stukkende plekke op my lyf is.

(b) ‘n Grootmens wat vir my moet sorg, vat dikwels aan my op ‘n manier wat my onveilig laat voel.

(c) Daar is dikwels nie genoeg geld in die huis om kos te koop nie, omdat my ma of pa eerder drank koop daarmee.

(d) ‘n Opvoeder by die skool vat aan my op plekke wat privaat is in ruil vir goeie punte in ‘n toets of op my rapport.

(e) My broer of suster tree dikwels baie vreemd op en spuit hulle self met dwelmmiddels in.

(f) ‘n Skoolmaat het al vir my dwelmmiddels in die vorm van pille of daggasigarette aangebied.

(g) Ek drink ‘n paar slukke van die sterk drank in my pa se drankkabinet as ek baie ongelukkig voel.

(h) My pa slaan my ma somtyds wanneer sy nie doen soos hy sê nie.

(i) ‘n Groep jongmense in my buurt sê hulle gaan my seermaak as ek iets onwettigs nie wil doen nie.

  1. Daar is iemand wat my gereeld seermaak, maar my laat belowe dat ek dit vir niemand sal sê nie.

As jy op een of meer van hierdie vrae ‘n eerlike Ja geantwoord het, moet jy dit dalk met iemand wat jy vertrou gaan bespreek.

Assessering

LU 1

G ESONDHEIDSBEVORDERING

Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor persoonlike,gemeenskaps-en omgewingsgesondheid te neem.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

1.1 ondersoek en verslag doen oor maniere om die gehalte van kos en water in verskeie kontekste te bewaar;

1.2 ’n plaaslike omgewingsgesondheidsprobleem ondersoek deur verskillende databronne te gebruik en beplan ’n strategie om die probleem die hoof te bied;

1.3 die simptome herken en oorsake van siektes wat plaaslik voorkom bespreek en strategieë om dit te voorkom;

1.4 die uitwerking van dwelmmisbruik verduidelik op ’n individu se gesondheid en sosiale verhoudings.

Memorandum

Die leerder word voorberei om ‘n verantwoordelike verbruiker te wees en gesonde keuses tov sy eie dieet te maak. Hy word ook toenemend op gesondheidsrisiko’s in sy omgewing en sy verantwoordelikheid met betrekking tot die behoud van gebalanseerde ekosisteme gewys. Waar daar in Graad 4 slegs vlugtig na sekere regte van die kind verwys is, kry die Graad 5-leerders die geleentheid om op hul regte en pligte as landburgers te fokus. Die sensitiewe saak van kindermishandeling word hier aangeroer. Opvoeders moet hulle verantwoordelikheid as konsultant , vertroueling en raadgewer in hierdie verband besef. Dit is hier waar ernstige probleme geïdentifiseer en voorkom kan word. Dit is noodsaaklik dat opvoeders weet wat die korrekte prosedure is as hulle met gevalle van kindermishandeling te doen sou kry. Tydens besprekings oor aansteeklike siektes kan opvoeders ook ‘n groot rol speel in die voorkoming van lewensbedreigende siektes soos TB, cholera en vigs deur hierdie onderwerpe met die nodige erns te benader.

Questions & Answers

suppose you are the manager of a perfect competitive firm. your total cost of production is given by TC=100+Q2 suppose you are told that the price of their services is $60 1. how much output should you produce to maximise profit? show calculations 2. determine the level of profit
Niza Reply
220
ezhilarasan
what is price control
Raphael Reply
importance of scale of preference
Offei Reply
what are the factors that affect international organization
Imeobong Reply
Organizational structure,communication,mission
Ogunsola
what is international organization
Imeobong Reply
discuss how international organization affect business in Nigeria
Imeobong
An international organization is an organization with an international membership, scope, or presence.
Avishek
thanks
Imeobong
importance of scale of preference
Offei
demand curve
Raphael
demand uuu
Raphael
uu
Raphael
supply curve
Raphael
what is price control
Raphael
what are the factors that affect demand and commodity
Beatrice Reply
if a firm stays on the same isoquant it means ? a. output missteps decrease b. output must stay. the same c. output must increase d. quantity of labour and capital employed must remain the same e. none
Niza Reply
A
Were
A
alyssa
B
SEMAN
A
Darren
B
Bertilla
D
Romeo
which one is the right answer pls
Bertilla
😂😂😂😂
Niza
it's bad
Niza
B
Foley
d
Fasae
b
Alicia
a
Mohammed
hi
DINA
d
DINA
d) none. because isoquants meant different combination of inputs give same level of out and higher the isoquants gives higher the level of output
ezhilarasan
okay
Bertilla
answ. d.quantity of labour and capital employed must remain equal
mohamed
d
Ayoka
B
jephter
analyse this table showing how this affect the law of diminishing demand return
michael Reply
What are diminishing marginal returns as they relate to costs?
michael
what are diminishing demand
Bertilla
please can you explain it to me because am new to economics
michael
the law of diminishing state that as more and more variable factor is added to a fixed cost, it will increase first and later its begins to fall until its get to zero. that were ur mc equal to zero
Fasae
thanks dr
Bertilla
The law of diminishing demand states that, if the price of a product is raised, a smaller quantity will be demanded and if the price of a product is lowered, a greater quantity will be demanded.
Were
The law of diminishing returns, also referred to as the law of diminishing marginal returns, states that in a production process, as one input variable is increased, there will be a point at which the marginal per unit output will start to decrease, ceteris puribus
Were
guys I need to know what is meant by basic economic mathematics and explain please
Lovemore Reply
It's also the usage of mathematical tools to express and analyse economic problems.
Rasaq
so basically it's the use of mathematical formulas to solve the problems under demand and supply right...
Lovemore
Yes, though economic analysis majorly has to deal with demand and supply forces in fact the back bone of economics rest on demand and supply but there are other functions like consumption function, implicit ,explicit, monotonic( constant, increasing, decreasing), transcendential, homogeneous, polyn
Rasaq
wat improvement do economic has with our life
Aminata Reply
it help us how to use our limited resources to satisfy our unlimited wants
Pagnol
Economics assit in understanding the pre-requisite for Growth and developmen and how the workings of the economy operates.
Rasaq
Economic helps us to manager our limited resources, how to expand it, etc over unlimited want
Eagle
Economics is the social Science in which we study how scarce resources are allocated for the betterment of human being.
Ali Reply
what is equilibrium point
Happiness Reply
where price and quantity demanded meet
Pagnol
is the point where price an quantity demanded meet
Aminata
why do consumer demand curve tend to move downward slope
Aminata
Equilibrium point is the point at which quantity demand equals quantity supply.
Rasaq
What is monopoly
Ezekiel Reply
Is a strict example of an imperfect market where there is only one seller and many buyer for a particular product.
Rasaq
what is economics
BUKENYA Reply
economics us behavior. Of people, nations, markets etc. It has much to do with reactions. watch MSNBC. Bloomberg. everyday they talk about how the markets react to an piece of news, legislation, interest rates etc. Interesting volatile stuff
TOM
but, it also react with science
ezhilarasan
economic is a science with study's the behavior of people,market and price
Bertilla
it's a science which study the behavior of people ,market n price
Bertilla
What is opportunity cost?
Junior
opp. cost~a benefit, profit or value of something that must be given up to acquire or achieve something else
Kim
or something that you foregone
Kim
who is the father of economic
Yirtutey Reply
Adam smith
shaikh
modern father is Adam smith
Bilal
Adam smith
Nazifi
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10982/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask