<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

Wie is ek?

Module 2

Luister ook na ander

Aktiwiteit 1

Om na instruksies te luister [lu 1.2.1]

SIMON SÊ . . .

Nou ken julle al die dele van jul liggaam. Kom ons speel ‘n speletjie.

Een leerder staan voor en gee instruksies soos: Simon sê: Steek op jou hande! of Knip jou oë!

Die res van die klas doen die aksie. As die leerder nie die instruksie met die woorde Simon sê begin nie, moet die res van die klas stil staan. Hulle reageer net op Simon sê se instruksies.

Neem beurte om instruksies te gee. Jy kan selfs jou eie naam gebruik.

Lees nou die woorde en die spelling van die liggaamsdele (ken die woorde).

Aktiwiteit 2

Om ander ook ‘n kans te gee om te praat [lu 1.5.1]

Om ‘n gedig vir genot te lees [lu3.5.1]

(a) Lees die gediggie in groepe van vier. Elkeen lees een strofe en vertel vir die res van die groepie wat hy/sy gelees het.

Die groot wonder

As die grootmense bymekaar kom

Wonder hul gedurig oor elke kind.

Hul skinder oor ons ore, hare en mond

By wie hul dieselfde sal vind.

Grace het Ouma se groen oë

En Eben het sy pa se krom neus,

Asook Oupa Gert se bakore

En kyk tog, voete soos ‘n reus!

As hul na my rooikop kyk

Kan hulle tog nie verstaan

Hoe ek so anders as die familie lyk

En wil weet waar kom ek vandaan?

Met my sproetgesig en andersheid

Verwar ek al wat grootmens is.

Hul bly wonder en skinder

En dink seker ek is aspris.

(b) Neem beurte in jul groepe om die hele gedig te lees. Maak gebruik van die assesseringstabel om mekaar se hardoplees te assesseer. Jy kan vir jou opvoeder of ouers lees. As julle klaar is, kan julle dramatiseer hoe die grootmense altyd na die kinders kyk en oor hulle praat.

KRITERIA VIR HARDOPLEES

(a) Woordherkenning en vlotheid ..........

(b) Ken nie die woorde nie en kan dit nie uitspreek nie ..........

(c) Woorde is nie almal bekend nie en lees is nie vlot nie ..........

(d) Haak vas met sekere woorde ..........

(e) Ken al die woorde en lees vlot ..........

(f) Duidelikheid en toonhoogte ..........

(g) Uitspraak is baie onduidelik en op dieselfde eentonige noot ..........

(h) Verstaanbare uitspraak, maar die stem is te eentonig of te sag ........

(i) Enkele woorde is onduidelik, maar goeie wisseling in die stem ........

(j) Woorde word duidelik uitgespreek met wisseling in die stem ........

(k) Frasering ..........

(l) Neem geen leestekens in ag nie ..........

(m) Probeer, maar vergeet om op die regte plekke asem te haal ..........

(n) Haal korrek asem, maar lees te vinnig ..........

(o) Lees met goeie asemhaling en spoed ..........

Aktiwiteit 3

Om vir inligting te lees [lu 3.3.5]

STILLEES

Lees weer die leesstuk “Ek sal hulle wys!”

Kyk na die sinne hieronder en dui aan of die stellings waar of onwaar is of nie genoeg bewyse het nie. Vergelyk jou antwoorde met die res van jou groep en bespreek julle antwoorde as julle nie saamstem nie.

Merk met

W - waar

O - onwaar

OB - onvoldoende bewyse

W O OB
a) Eben is Tony se beste maat
b) Grace het geen tande in haar mond nie
c) Tony het rooi krulhare
d) Die kinders het elk vyf vingers aan een hand
e) John se wange is vet
f) Manus kan hoër as Tony spring
g) Eben het ‘n lang neus
h) Tony is die beste krieketspeler in die skool
i) Manus het ‘n skewe ken
j) Tony is baie bly dat hy anders lyk

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • ander leerders respekteer:

1.5.1 ander leerders ‘n beurt gee om te praat.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • lees vir inligting:

3.3.5 met ondersteuning ‘n opsomming van ‘n paragraaf maak (vul byvoorbeeld ontbrekende woorde in ‘n paragraaf in);

3.5 vir genot en inligting lees:

3.5.1 heelwat fiksie- en nie-fiksie-boeke op ‘n gepaste lees- en taalvlak lees.

Memorandum

Aktiwiteit 3

(a) W

(b) O

(c) OB

(d) W

(e) W

(f) O

(g) O

(h) O

(i) W

(j) O

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask