<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 9

Energie, kragte en masjiene

Module 19

Kragte en wrywing

Aktiwiteit 1:

Om die terme krag en wrywing te kan beskryf en toepas

[lu 1.2; lu 1.3; lu 2.3; lu 2.4]

Die volgende skets toon ’n baksteen wat op die tafel voor jou lê. Gesels met ’n maat en besluit op maniere hoe die baksteen in beweging gebring kan word. In wetenskap dui ons kragte en die rigting waarin hulle werk met ’n pyl aan.

Dui die moontlike bewegingsrigtings met pyle aan.

 • Wat sou jy dus sê is ’n krag?
 • Jy kon óf ’n trekkrag óf ’n stootkrag toegepas het. As jy ophou om die baksteen te stoot, kom dit tot stilstand. Hoekom? Daar moes dus nog ’n krag in werking gewees het wat die beweging wat jy wou laat plaasvind, teëgewerk het. Ons noem hierdie krag WRYWING .

Skryf voorbeelde van wrywing uit jou alledaagse lewe neer.

Assessering

Kon jy die term krag beskryf, die kragrigtings in die skets aandui en voorbeelde van wrywing gee?

[LU 2.4]

Ondersoek: kragte en wrywing

Gebruik ’n stophorlosie, ’n trekskaal, ’n baksteen, ’n stukkie gladde karton of perspeks so groot soos die baksteen, ’n stukkie tou, babapoeier en ’n skaatsplank.

 • Bind die trekskaal met die toutjie aan die baksteen vas.
 • Trek die baksteen met die trekskaal sodat dit stadig beweeg. Kyk op die trekskaal waar die naald staan wanneer die baksteen begin beweeg.
 • Trek die baksteen met die toutjie oor ’n afstand van 5 m – laat iemand die tyd neem en tabuleer die lesings.
 • Herhaal, maar maak die baksteen op die karton/perspeks vas, neem die tyd en tabuleer. Probeer om soveel krag aan te wend dat die naald dieselfde lesing gee as die vorige keer.
 • Herhaal weer, maar plaas die baksteen op die skaatsplank.
 • Herhaal alles drie keer.
Metode
Tyd
1 2 3 Gem.
Baksteen Baksteen + karton/perspeks Baksteen + skaatsplank

1. Waarom moes jy alles drie keer herhaal?

2. Waarom was daar ’n verskil in bewegingstyd met die baksteen alleen, die karton/perspeks en die skaatsplank?

3. Op watter ander maniere kan wrywing verminder word?

4. Dink net aan ’n motorvoertuig en noem vyf voorbeelde van dele waar dit noodsaaklik is om smeermiddels of ander maniere van wrywingvermindering te gebruik. Verduidelik elkeen.

[LU 1.2; LU 1.3; LU 2.3]

Onthou die volgende:

 • Kragte kan:
 • ’n voorwerp se vorm verander;
 • ’n voorwerp se snelheid vertraag of versnel;
 • die rigting van beweging verander; en
 • ’n voorwerp om ’n vaste punt laat roteer.
 • Daar is aantrekkingskragte en afstotingskragte en albei werk direk of oor afstande.
 • Die meeste kragte tree egter eers in werking wanneer voorwerpe aan mekaar raak.

Vrae:

1. Skryf ’n voorbeeld van elkeen van die uitwerkings neer:

 • vormverandering
 • snelheidverandering
 • kragte wat werk sonder aanraking
 • afstotingskragte

2. Identifiseer die volgende uitwerkings van kragte:

Aktiwiteit 2:

Om navorsing te doen oor ’n wetenskaplike wat ’n groot bydrae tot die wetenskap gemaak het: Isaac Newton

[lu 1.1; lu 1.3; lu 3.1]

Skryf 'n verslag van drie foliobladsye oor die persoon, Isaac Newton, en die bydrae wat hy tot die weten­skap gemaak het. Verwys ook na die gesegde “die appel val nie ver van die boom nie”. Voeg die ver­slag as bykomende bladsy wat op hierdie bladsy volg, in.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
My ma het umfeseem en ha voete swel baie en sy kani uriene afslaan ni wat kan dit veroorsaak
Miggie Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11068/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask