<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 5

Bevolking: verspreiding en digtheid in die rsa

Module 24

Konsepverklarings

Bevolking: Dit verwys na die mense wat in ‘n spesifieke area (dorp / streek / stad / provinsie / land / wêrelddeel) bly.
Bevolkingsverspreiding: Waar die mense binne ‘n spesifieke gebied bly.
Bevolkingsdigtheid: Hoeveel mense in die spesifieke area bly.

Om die bevolkingsdigtheid van ‘n gebied/land te bereken, neem jy die totale bevolking van die gebied/land en deel dit deur die totale oppervlak (in vierkante kilometer) van die gebied/land. Die antwoord wat jy kry dui dan aan hoeveel mense daar gemiddeld per een vierkante kilometer in die gebied/land bly.

Een vierkante kilometer is ‘n vierkantige area van 1 km by 1 km:

Van bo gesien:

Digbevolk en ylbevolk

Baie mense per km2 en min mense per km2

Aktiwiteit 1

Om die bevolkingsdigtheid van suid-afrika te bereken

[lu 1.1]

Gebruik die volgende statistiek, jou sakrekenaar en die formule op bl. 3 en bereken die bevolkingsdigtheid van Suid-Afrika en Indië onderskeidelik. Rond jou antwoorde af tot die naaste heelgetal.

Bevolking van Suid-Afrika (volgens 1960-sensus): 41 miljoen (afgerond).

Oppervlak van Suid-Afrika : 1 219 090 km2 (afgerond).

Bevolking van Indië (volgens 2001-sensus): 1 029 miljoen (afgerond).

Oppervlak van Indië: 3 174 723 km2 (afgerond).

Watter afleiding kan jy maak as jy die bevolkingsdigtheidsyfers van Suid- Afrika met die van Indië vergelyk?

Dit is belangrik om te onthou dat bogenoemde syfers slegs gemiddeldes is. Daar is dele in Suid-Afrika (en Indië) waar daar meer of minder mense per km2 woon.

Aktiwiteit 2

Om ‘n sensusopname te voltooi en grafies voor te stel

[lu 1.3; 1.7]

Hou ‘n sensusopname in jou klas/graad.

Stel ‘n vraelys op met ongeveer 10 vrae wat geskik is vir ‘n sensusopname.

bv.

0 – 20

20 – 30

30 – 50

50+

In watter tipe woning woon jy?

woonstel

dorpshuis

huis op aparte erf

ander

Watter van die volgende artikels is in jou huis beskikbaar?

televisie

radio

mikrogolf

rekenaar

kamera

internet

selfoon

satelliettelevisie

Jou vrae moet op die breë publiek gemik wees, en nie net op die plaaslike bevolking nie.

Nadat die sensusopname deur jou klas/graad voltooi is, verwerk die inligting en stel dit op skrif. Bv. 30% besit televisies / 28% het toegang tot internet / 90% het selfone, ens.

Aktiwiteit 3

Om bevolkingsgetalle te interpreteer en grafies voor te stel

[lu 1.7]

Die volgende syfers verteenwoordig die grootte van die verskillende bevolkingsgroepe in Suid-Afrika volgens die uitslag van die 1996-sensusopname:

Totale bevolking: 40,6 miljoen
Afrikane: 31,1 miljoen
Wit: 4,4 miljoen
Gekleurdes: 3,6 miljoen
Indiërs: 1,1 miljoen
Ander: 0,4 miljoen

Stel die bevolkingsamestelling vir 1996 grafies voor.

Stel nou een van die kriteria (vrae) grafies voor m.b.v. ‘n sirkeldiagram.

Assessering

LU 1

AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en prosesse te ondersoek.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

bronne met nuttige aardrykskundige inligting kan kies en gebruik [vind bronne];

tussen feite en menings onderskei [werk met bronne];

inligting kategoriseer [werk met bronne];

1.6 moontlike oplossings vir probleme identifiseer en ondersoek [beantwoord die vraag];

1.7 deur projekte, bespreking, debat en diagramme, kennis en begrip van die vraagstuk toon [dra die antwoord oor].

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10985/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask