<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 4

Module 22

Waaruit bestaan ‘n koerant?

Aktiwiteit 1

Om vir besonderhede te soeklees om inhoudsopgawe, opskrifte en indeks te ondersoek [lu 3.1.1]

Om ‘n algemene oorsig te verkry om die doel van verskillende koerantdele te identifiseer [lu 3.8.1]

Vir hierdie aktiwiteit moet jy 'n Afrikaanse dagblad saambring skool toe.

Verdeel in groepe van twee. Jy en jou maat moet nou die volgende opdragte uitvoer. Onthou, julle moet mekaar help.

1. Skryf die hoofopskrif op die voorblad van die koerant neer.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. Skryf die bladsynommers neer waarvan die opskrif bo-aan die bladsy Aktueel is. (Onthou jy nog die betekenis van aktueel ?)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

3. Soek die vroueblad. Wat noem ons so ‘n afdeling wat aan ‘n bepaalde onderwerp gewy word?

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

4. Kies die regte antwoord en onderstreep dit: Die Hoofartikelblad is (voor in, agter in, in die middel van) die koerant.

5. Wat word die deel van die koerant met die berigte oor die ekonomie en finansies genoem?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

6. Waar in die koerant is die sportberigte?

.............................................................................................................

7. Is daar enige winkels wat hulle spesiale kopies adverteer? Skryf ‘n paar van die winkels se name neer.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Saam met die koerant behoort daar 'n kleiner koerantjie te verskyn. Hierin kry ons die advertensies waarin verskillende dinge te koop aangebied word, spesiale dienste geadverteer word, geboortes en sterfgevalle aangekondig word en betrekkings geadverteer word. Die advertensies word in verskillende afdelings gerangskik en word geklassifiseerde advertensies genoem. Kyk 'n bietjie wat alles geadverteer word.

  • Wat sien jy op die agterste bladsy van die geklassifiseerde deel?

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Lees hulle!

Hier is nog een om te geniet.

Soek nou die vyf verskillende soorte berigte soos aangedui, knip hulle uit en plak hulle onder die regte opskrifte . Wanneer die opdrag voltooi is, moet jy jou aktuele- en sportberigte hardop vir jou maat lees.

  1. AKTUEEL

(ii) RESENSIE

(iii) SPORT

(iv) TE KOOP

(v) GELDSAKE

Assessering

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.1 ‘n verskeidenheid fiksie- en nie-fiksie-tekste vir verskillende doeleindes lees (soos gedigte, stories, mites, brosjures, naslaanboeke en handboeke):

  • onafhanklik lees deur ‘n verskeidenheid lees- en begripstrategieë gepas vir verskillende doeleindes te gebruik:
  • vir spesifieke besonderhede soeklees;
  • voorspellings maak deur kontekstuele leidrade te gebruik om betekenis vas te stel en afleidings maak;

3.8 herken die verskillende strukture, taalgebruik, doel en teikengroep van verskillende soorte tekste:

3.8.1 identifiseer die doel van verskillende soorte tekste (soos toesprake, nuusberigte, advertensies).

Memorandum

Aktiwiteit 4 (a) – (g) Eie pogings

(h) – (i) Praktika

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11081/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask