<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalpatrone

Opvoeders afdeling

Memorandum

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: getallepatrone (terme) [lu 2.1, lu 2.3.1, lu 2.3.2]

9. het jy geweet?

Die getalle in die getalry word ook TERME genoem.

10. probleem

Maak jou eie getalry.

Werk saam met ’n maat deur die volgende voorbeeld:

 • Teken eers ’n vloeidiagram met twee operator-blokkies:
 • Vul die antwoorde regs in.

Bv.

N-waardes

Jou getalry is 7 ; 12 ; 17 ; 22 ; 27

Jou reël sal dus wees:

Dus: T 2 = (5 × 2) + 2 = 12

T 12 = (5 × 12) + 2 = 62

 • As jy seker is jy verstaan bogenoemde, stel jou eie getalry saam.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 • Also compile three questions of your own and ask a friend to answer them.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Verstaan jy die voorafgaande werk?

 • Voltooi die volgende deur ’n regmerkie in die toepaslike blokkie te maak:
onseker redelik seker baie seker
 • Ek kan verskillende patrone met getalle raaksien
 • Ek kan voorspel wat die daaropvolgende patroon sal wees
 • Ek kan die Fibonacci-ry verklaar en verder voltooi
 • Ek kan die Fibonacci-spiraal teken
 • Ek kan Pascal se driehoek aan ’n maat verduidelik
 • Ek kan ‘n driehoekgetal m.b.v. die formule bepaal
 • Ek kan die som van getalle bereken deur van Gauss se metode gebruik te maak
 • Ek kan my eie getalrye saamstel

Assessering

Leeruitkomste 2: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder numeriese en meetkundige patrone ondersoek en uitbrei op soek na ‘n verwantskap of reëls, insluitend patrone.

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder voorstellings maak van en verwantskappe tussen veranderlikes gebruik sodat inset- en/of uitsetwaardes op ‘n verskeidenheid maniere bepaal kan word deur die gebruik van:

2.3.1: woordelikse beskrywings;

2.3.2: vloeidiagramme.

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask